Главная / Новости /Общество / ​Хэнэйнь хартаабха үлүү амтатайб?

​Хэнэйнь хартаабха үлүү амтатайб?

12-09-2018

Үсэгэлдэр Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда хартаабхын шанар шалгаба. Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин эрдэмтэд, үрэһэ шэнжэлэн таригшад Буряадай уларилда таарама һайн шанарай хартаабхын үрэһэ һаяын сагта тодоруулха юм. Тиимэһээ шалгагшадай урда хартаабхын 13 янзын үрэһэ табигдаа.

Буряадаймнай эгээл мэдээжэ, суута агроном Анатолий Кушнарёвой хэлэһээр, иимэ амталан шалгалга хадаа манай Буряад Уласта үнгэргэгдэдэгынь тон һайшаалтай.

- Юундэ шухалаб гэхэдэ, манай уларилда таарама хартаабхын элдэб үрэһэн олон байха ёһотой. Хүн элдэб янзын хартаабхада дуратай байдаг. Тиимэл хадаа 3-4 янзын байбалнь һайн, - гэжэ Кушнарёв тэмдэглээ.

Буряад Улас дотор 14 томо ажахы хартаабха ургуулдаг. Мүнөө жэлдэ 14 мянган гектар талмайһаа 130 тонно хартаабха абахаар хараалагдана.

Энэ шалгалтын дүн согсолходоо, Буряад Уласай хүдөө ажахын сайд Даба-Жалсан Чирипов һайн шанартай шэнэ үрэһэнүүд хүдөөгэйхидтэ хэрэгтэй гэбэ.

- Манай эндэ 20 гаран сортын хартаабха ургуулагдадаг. Шэнээр гаргагдаһан эдэ үрэһэнүүд уласай реестр руу оруулагдаад, манай эндэхи газар дэбисхэрээр тараагдажа эхилхэ, - гэжэ Даба-Жалсан Чирипов тобшолбо.

Арад зоной бүдүүн хоолой нэгэн болохо хартаабха һайнаар ургуулхын тулада Буряад Уласай һанһаа һүүлэй жэлнүүдтэ 12 сая түхэриг һомологдоһон байна.

Эгээл һайн шанартай, амтатай хартаабха Загарай, Кабанск, Мухар-Шэбэр аймагуудта ургуулдаг гэжэ суурханхай.

Наталья Китаевагай гэрэл зураг

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахыНаши издания