Главная / Новости /Спорт / ​Хүүгэдэй спортын наадан

​Хүүгэдэй спортын наадан

12-09-2018

Энхэ-Булат Доржиев илаба

Дүрбэн үдэрэй туршада Сэлэнгэ аймагта уласай хүүгэдэй тамирай нааданууд үнгэрбэ. 23 аймагай 1000 гаран хүбүүд, басагад спортын долоон зүйлөөр мүрысэһэн байна. Шанга тулалдаануудай удаа Сэлэнгэ аймагай үхибүүд түрүүлжэ гараа. Удаадахи һууринуудые Улаан-Үдын Октябрьска болон Баргажан аймагуудай түлөөлэгшэд эзэлээ.

Уласай хүүгэдэй спортын нааданууд Буряадта анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдөө гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Үшөө 2017 ондо иимэ дурадхал Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов оруулһан байна. Нэгэдэхи наадан яагаад болоноб гэжэ уласай Толгойлогшо өөрын нюдөөр ошожо хараа, үхибүүдээр харилсаа.

- Тамирай зүйлнүүдээр бэеэ һорижо байһан үхибүүдые харахадаа, баяртай байнаб. Юуб гэхэдэ, ургажа ябаа залуу һүрэгэй бэе махабадынь элүүр энхэ байбал, манайшье уласай, гүрэнэй байдал һайн байха. Тиимэһээ хүбүүд, басагадта спорт дүтэ болгохо, тэдээндэ эрдэм мэдэсэ абаха аргыень бүридүүлхэ гэжэ бүхы арга шадалаа гаргахабди, - гэжэ Алексей Цыденов нээлгын баяр ёһололой үедэ тэмдэглээ.

Хүүгэдэй спортын нааданай сахюусан - Галуун

Наада үнгэргэхэ хүнгэн бэшэ хэрэгые бэе дээрээ даажа абаһан Сэлэнгэ аймагай ажаһуугшадта Буряадай Толгойлогшо баярые хүргөө. Үнэхөөрөө, тус наада үнгэргэхын түлөө ехэхэн ажал ябуулагдаа. “Шахтёр” стадион дээрэ хүнгэн атлетикын шэнэ зүргэнүүд дэлгэгдээ. Мүн “Энергетик” гэһэн стадиондо шэнэ футбольно талмай бэлдэгдээ. Мянга гаран түлөөлэгшэдые хонуулха, эдеэлүүлхэ гээшэ хүнгэн хэрэг бэшэ. Энэ талаар баһа ехэ ажал ябуулагдаа.

Шэрээгэй теннис

Спортын талмайнууд дээрэ шанга гэгшын тулалдаан болоо. Энээниие шэрээгэй теннисэй нааданууд гэршэлнэ. Финалда ороһон дүрбэн команда бүхы наадануудаа адли 2:1 гэһэн тоотойгоор дүүргээ. Тиигэжэ гурбан команда таба-табан оноо абажа шадаа. Эдэ шүүгшэд түрүү һуури эзэлһэн командые элирүүлхын түлөө жээрэб татуулаа. Хяагта аймагай тамиршад 1-дэхи һуурида гараа. Илагшадай түлөө Илья Дурхисанов, Максим Корытов болон Анастасия Лоскутникова гэгшэд наадаа. Октябрьска болон Хэжэнгэ аймагуудай хүбүүд, басагад шангай һууринуудые эзэлээ.

Сүлөөтэ барилдаан

Барилдаанай хибэс дээрэ мүн лэ һонирхол татама шанга тэмсээнүүд болоо. Дүрбэн шэгнүүртэ Ринчин Гармаев (Хурамхаан), Баир Баяндуев (Баргажан), Булат Цыренжапов (Улаан-Үдэ), Энхэ-Булат Доржиев (Зэдэ) гэгшэд чемпионууд боложо тодороо. Командна тоосоондо Хурамхаанай бүхэшүүл шалгараа. “Шахтёр” стадионой урилдаанай шэнэ зүргэнүүдые бүхы аймагуудай түлөөлэгшэд туршаа. Эндэ Сэлэнгэ, Хурамхаан, Октябрьска, Прибайкалиин, Кабанскын, Загарай аймагуудай түлөөлэгшэд алтан медальнуудые абаһан байна. Октябрьска районой түлөө хабаадаһан аха дүү Иван ба Максим Блохинууд гэгшэдые нэрлэмээр. Тэдэ хоюулаа гурбан алтан, хэдэн мүнгэн болон хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Һур харбалга

Һур харбалгаар мүрысөөн олоной анхарал татаа. Хубиин тоосоондо Сэлэнгэ аймагай Эржена Очирова болон Ивалга аймагай Бато Доржиев гэгшэд түрүүлээ. Командна тоосоондо Түнхэнэй басагад (Виктория Аюшеева, Лола Юлдашева, Дулма Манзарханова) болон Октябрьска районой хүбүүд (Эрдэни Галсанов, Сергей Матвеев, Альберт Бадмажапов) нэгэдэхи һуурида гараа.

Һур харбаашан Доржиев Бато


Түнхэнэй командын һур харбаашад Виктория Аюшеева, Лола Юлдашева, Дулма Манзарханова

Волейбол

Волейболой талмай дээрэ Хяагтын басагад болон Баргажанай хүбүүд чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Басагадай дунда Ахын аймагайхид хоёрдохи һуурида гараа гэжэ хэлэлтэй. Мүн Сэлэнгэ аймагай хүбүүд мүнгэн медаль абаа. Ярууна аймагай хүбүүд, басагад хоёр хүрэл медальтай нютагаа бусаа.

Бага футбол

Бага футболоор бүри һонирхолтой наадануудые сугларагшад хараа. Сэлэнгэ аймагай хүбүүд финалда 0:1 гэһэн тоотойгоор Улаан-Үдын командын түлөө наадагшадта шүүгдээ. Талмайн эзэдэй нэрэ зэргэ басагадынь хамгаалан, Хори аймагай түлөөлэгшэдые түгэсхэлэй шатада диилэжэ шадаа. Удаадахи нааданууд 2019 ондо Түнхэн аймагта үнгэрхэ гэжэ шиидхэбэри абтаа.

Авторай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ​

Теги:17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания