Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй сэсэрлиг заһабарилагдаба

​Буряад Уласай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй сэсэрлиг заһабарилагдаба

13-09-2018

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай Нөөсын жасаһаа һомологдоһон мүнгөөр Гусиноозёрск хотын «Аленький цветочек» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ ехэ заһабари хэгдэһэн байна. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сэлэнгэ аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, тэрэнэй нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

Хүүгэдэй сэсэрлигэй заһабарилгада 15 сая 289 түхэриг һомологдоо. Байшанда ехэ заһабари хэгдэжэ, һужаанууд һэлгэгдээ, сантехникэ шэнэлэгдээ, уһа халааха шэнэ хэрэгсэлнүүд тодхогдоо. Гусиноозёрск хотын ори ганса энэ сэсэрлиг 1975 ондо баригдажа, ехэ заһабари оройдоо хэгдээгүй байгаа.

- Хүүгэдэй сэсэрлигэй заһабрилагдаһан байшанда манай хүдэлмэрилэгшэд ехэ баяртай. Сэсэрлигнай уужам, һаруул болоо, - гэжэ хүүгэдэй сэсэрлигэй захирал Ольга Гаврилова нээлгын баяр ёһололдо хэлэһэн байна.

«Аленький цветочек» сэсэрлигтэ 1,5-һаа 7 наһа хүрэтэр 118 үхибүүд ябана.

Тиихэдэ улас дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүд дутагдана. Һургуулиин наһа хүрөөгүй 16 мянган шахуу үхибүүн ээлжээндэ байна. Энэ ээлжээ усадхаха гэбэл, 6 миллиард түхэригтэ 27 сэсэрлиг бариха хэрэгтэй. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдые бариха талаар асуудал Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой яаманда шиидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай «Болбосорол хүгжөөлгэ» гэһэн программа бэелүүлгын хэмжээндэ Буряад Уласта 2 һаратайһаа 3 наһа хүрэтэр үхибүүдтэ болбосоролой эмхинүүдтэ һуури сүлөөлхэ талаар федеральна бюджетһээ 750 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдоо. Энэ мүнгөөр 2018-2019 онуудта Улаан-Үдэдэ 1140 һууритай 5 байшан абтаха. Мүнөө мүнгэ зөөри оруулагшад эдэнэй барилга ябуулна. 2018 оной дүүрэтэр 104-дэхи микрорайондо 480 һууритай байшанууд худалдан абтаха.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: хүүгэдэй сэсэрлиг Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагай Гусиноозёрск хотоНаши издания