Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: « Улас доторхи асуудалнуудые нэгэдэн шиидхэхэбди»

​Алексей Цыденов: « Улас доторхи асуудалнуудые нэгэдэн шиидхэхэбди»

19-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 19-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай түрүүшын сессидэ һунгамалнуудые амаршалба.

«Хүнүүд танда этигэжэ, танай түлөө һунгаба. Ажаһуугшад манай хэһэн ажалай дүн хараха ёһотой. Һунгалтада хабаадаһанай түлөө ажаһуугшадта баяраа мэдүүлнэб», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялга дүүргэгшэ Матвей Гершевичэй хэлэһээр, һунгамалнууд ямар намуудта хабаатай байнаб гээшэ ажаһуугшадта шухала бэшэ. Улас доторой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар ябуулагдаһан ажал хүнүүдтэ шухала.

«Таанад һунгалтаһаа холоодүйт. Ажаһуугшадай захяа дүүрэн бэелүүлхэ хэрэгтэй. Уласай хүгжэлтын түлөө аша үрэтэйгөөр ажалааа ябуулая», - гэжэ Матвей Гершевич тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралда Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшэ Валентина Матвиенко болон Буряад Уласай сенатор Вячеслав Наговицынһаа баярай бэшэгүүд ерэһэн байна.

Удаань Буряад Уласай Арадай Хуралай сессинүүдтэ һунгаха ёһо гуримтай, оньһон хэрэгсэлтэй электронно-техническэ хангалгын таһагай дарга Аюр Дондоков һунгамалнуудые танилсуулба.

Сессиин үедэ һунгамалнууд тоололгын, электронно системэ хэрэглэлгын талаар комиссинуудай болон Арадай Хуралай секретариат һунгаба. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Матвей Гершевич Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хурал Алексей Цыденов Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания