Главная / Новости /Власть / ​Коммунистнууд олошорхо

​Коммунистнууд олошорхо

19-09-2018

КПРФ-эй Буряадай таһагай нэгэдэхи секретарь Вячеслав Мархаевай хэлэһээр, уридшалһан дүнгүүдээр, тус нам һунгагшадай 25,7 хуби дуунда хүртөө. Бүхыдөө Ородой Холбоото Уласай Комму­нис нам Арадай Хуралай һунгалтада 100 гаран кандида­дые дэбжүүлһэн байна.

Урдахи зарлалтай зэргэсүүлхэдэ, энэ намай фракци­да 8-һаа 13 болотор хүниинь олошорбо. Намай гэшүүдэй һанамжаар, һунгагшадай олоороо бэшээр хабаадалга хадаа тааруу бэшэ сагһаа дулдыдаа: хүнүүд хартаабхаяа малтажа, ойн хэшэг бэлдэжэ, үгышье һаа амаржа байгаа. Тиимэһээ КПРФ-эй фракци дуугаа үгэхэ саг хубилгаха асуудалые Гүрэнэй Дүүмэдэ дахяад бодхоохо хүсэлтэй. Тэрэниие ок­тябрь гү, али март һарада болгобол зүйтэй гэжэ тоолоно.

“Зургаадахи зарлалда КПРФ-эй һунгамалнуудай тоогой дээшэлһэндэ баяртайбди, - гэжэ Вячеслав Мархаев хэлээ. – Бидэ арадай эрхэнүүдые хамгаалгаяа, зоной аша туһада хар­ша шэнэдхэлгэнүүдтэ эсэргүүсэлээ үргэлжэлүүлхэбди”.

Арадай Хуралай шэнэ зарлалда Баир Цыренов (14-дэхи нэгэ мандадтай тойрогто 37,46 хуби дуутайгаар илаһан), Екатерина Цыренова (22-дохи тойрогто 40,31 хуби), Инно­кентий Вахрамеев (17-дохи тойрогто 47,04 хуби) гэгшэд хүдэлхэ. Зүгөөр коммунист Вахрамеев “Ниитэ нэгэн Росси” намай фракцида ороо юм.


Антон ИРШУТОВ

Теги: һунгалта17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания