Главная / Новости /Власть / ​Коммунистнууд олошорхо

​Коммунистнууд олошорхо

19-09-2018

КПРФ-эй Буряадай таһагай нэгэдэхи секретарь Вячеслав Мархаевай хэлэһээр, уридшалһан дүнгүүдээр, тус нам һунгагшадай 25,7 хуби дуунда хүртөө. Бүхыдөө Ородой Холбоото Уласай Комму­нис нам Арадай Хуралай һунгалтада 100 гаран кандида­дые дэбжүүлһэн байна.

Урдахи зарлалтай зэргэсүүлхэдэ, энэ намай фракци­да 8-һаа 13 болотор хүниинь олошорбо. Намай гэшүүдэй һанамжаар, һунгагшадай олоороо бэшээр хабаадалга хадаа тааруу бэшэ сагһаа дулдыдаа: хүнүүд хартаабхаяа малтажа, ойн хэшэг бэлдэжэ, үгышье һаа амаржа байгаа. Тиимэһээ КПРФ-эй фракци дуугаа үгэхэ саг хубилгаха асуудалые Гүрэнэй Дүүмэдэ дахяад бодхоохо хүсэлтэй. Тэрэниие ок­тябрь гү, али март һарада болгобол зүйтэй гэжэ тоолоно.

“Зургаадахи зарлалда КПРФ-эй һунгамалнуудай тоогой дээшэлһэндэ баяртайбди, - гэжэ Вячеслав Мархаев хэлээ. – Бидэ арадай эрхэнүүдые хамгаалгаяа, зоной аша туһада хар­ша шэнэдхэлгэнүүдтэ эсэргүүсэлээ үргэлжэлүүлхэбди”.

Арадай Хуралай шэнэ зарлалда Баир Цыренов (14-дэхи нэгэ мандадтай тойрогто 37,46 хуби дуутайгаар илаһан), Екатерина Цыренова (22-дохи тойрогто 40,31 хуби), Инно­кентий Вахрамеев (17-дохи тойрогто 47,04 хуби) гэгшэд хүдэлхэ. Зүгөөр коммунист Вахрамеев “Ниитэ нэгэн Росси” намай фракцида ороо юм.


Антон ИРШУТОВ

Теги: һунгалта20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания