Главная / Новости /Культура / ​Буряад драмын театр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ

​Буряад драмын театр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ

27-09-2018

Буряад драмын театр «#АлтанаStar» гэһэн шог ёгто зүжэгөөр ээлжээтэ 87-дохи хаһаяа эхилбэ.

Энэ үдэшэ театрай түрүү артистнар 2017-2018 оной амжалтанууд тухайгаа хөөрэбэ. Үнгэрһэн хаһада Буряад драмын театрта аяар долоон шэнэ зүжэг табигдаһан байна гээд тэмдэглэлтэй.

- Театрай һалбариин хоёр үндэр шагналнуудта хүртөөбди. Манай найруулагша Сойжин Жамбалова Москва хотодо үнгэргэгдэһэн «Артмиграция» гэһэн залуу найруулагшадай фестивалиин лауреат болоо. «Новосибирский транзит» гэһэн фестивальда баһал лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөөбди, - гэжэ зүжэгшэд энэ үдэшэ дуулгаба.

Тиимэһээ Буряад драмын театрай ээлжээтэ 87-дохи хаһа баһал ялас гэмэ амжалтануудтай байха гэжэ хүлеэгдэнэ.

Байгша оной октябриин 8-15-най үдэрнүүдтэ Хальмагта Буряад драмын театрай 3 зүжэг табигдаха. Тиихэдэ бүхэроссиин «Ехэ гастрольнууд» гэһэн түсэлөөр Буряадай ажаһуугшад Хакасиин, Башкириин драмын болон Тывагай хүгжэмэй театрнуудай зүжэгүүдые хараха аргатай.

2019 он Ородой Холбоото Улас дотор театрай жэл гэжэ соносхогдонхой гээд һануулая. Тиимэһээ шэнэ зүжэгүүдтэ онсо анхарал хандуулагдаха. Буряад драмын театрай ээлжээтэ 87-дохи хаһын шэнэ «#АлтанаStar» гэһэн зүжэг энеэдэтэй, хүхюутэй оршондо харагшад халуун альга ташалгаар угтан абаа.

Уфа хотын залуу найруулагша Ильсур Казакбековые Буряадай харагшад һайн мэдэхэ. Тэрэнэй найруулан табиһан «Аба эжын ургынууд» гэһэн зүжэг харагшадай зүрхэ сэдьхэл доһолгожо, нюдөөр дүүрэн уйдхарай нулимсашье мэлмэрэн ялалзуулаа. Энэ удаа бэлигтэй найруулагшын «#АлтанаStar»шог ёгто зүжэгтэй харагшад танилсажа, эгшэтэрээ эльгэ хатажа, халуунаар угтан абаба. Ильсур Казакбеков «#АлтанаStar» гэһэн зүжэг нютагайнь Флорид Буляковай «Gо! Баламишкин» пьесээр найруулан табиһан байна. Тиихэдэ Башкириин мэдээжэ драматургын «Выходили бабки замуж» Буряадта һайн мэдээжэ. Энэ зүжэг гансашье буряад драмын театрай репертуарта бэшэ, харин уласай арадай бүхы шахуу театрнуудшье бии.

«#АлтанаStar» гэһэн шэнэ зүжэг табилганда Буряадһаашье гадуур мэдээжэ болоһон хатаршан Виктор Яо-Фун-Тан уригдаһан байна. Тэрэ найруулагша Сойжин Жамбаловатай хамта энэ зүжэг хүгжэм дуу, хатар зугаагаар шэмэглэбэ. Шэнэ зүжэгтэ Лосолма Протасова ялас гэмээр наадажа, харагшадай зүрхэ буляагаа. Залуу басаганай ехэнхидээ хүгшэдүүлэй роль наадаһан ушарһаа, эдир Алтанын рольдо тэрэниие хүн зон гансата танибагүй. Даша-Нима Доржиев, Болот Динганорбоев, Надежда Мунконова, Зоригто Цыбендоржиев гэгшэд шог ёгто зүжэгтэ талаан бэлигээ дүүрэн харуулаа гэхэдэ алдуу болохогүй.

Буряад драмын театрай 86-дахи хаһын түгэсхэлдэ табигдаһан ««BASAGANХҮЛИСӨӨРЭЙ #BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ» болон мүнөө табигдаһан шэнэ зүжэг залуу харагшадаа олон болгохо гэһэн ажалай гэршэ болоно. Энэшье театрай хаһада «#АлтанаStar» зүжэгэй түгэсхэлдэ мэтэ ялас гэмэ амжалтанууд туйлагдаха.

Елена Агафоновагай гэрэл зураг


Теги: Сойжин Жамбалова Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад драмын театр театрай шэнэ хаһа Болот Динганорбоев17:17

Туйлаһан дээрээ тогтонгүй 

16:59

Яагаад бэеэ hамааруулнабта? 

16:55

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса 

16:48

Глава Бурятии: "Владимир Владимирович уделил особое внимание развитию социальной инфраструктуры Бурятии" 

16:17

​«Мы позаботимся о вас!»: известные люди Бурятии – о солидарности и взаимопомощи 

16:01

​В Бурятии сформированы мобильные группы, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях ограничительных мер 

15:51

​В Улан-Удэ дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на контроль 

15:00

Холоhоо hуралсалай бэрхэшээлнүүд 

14:59

​В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы 

14:41

Мэр Улан-Удэ ввел особый противопожарный режим в городских лесах 

14:32

Тарилгын хаһа Буряад Уласта саг соогоо эхилхэ 

13:56

Холоhоо hураханьшье, hургаханшье хэсүү 

13:50

​Жители Бурятии могут получить консультации по вопросам капремонта дистанционно 

13:40

​В Бурятии ветераны получили выплату ко Дню Победы раньше срока 

13:33

​В Бурятии приведут в нормативное состояние более 113 км дорог 

13:23

​Предпринимателям Бурятии расскажут о мерах господдержки в режиме онлайн 

13:17

​В Бурятии принят «третий пакет» мер поддержки экономики 

12:40

​В Бурятии повысится зарплата всем медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом 

11:07

​Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности 

10:13

​В Бурятии ежедневно проводят до 700 обследований на коронавирусную инфекцию 

09:58

Улан-Удэнский ЛВРЗ будет работать в бесперебойном режиме 

09:53

​Более 200 человек тушили лесные пожары в Бурятии 

09:41

​В Бурятии количество заболевших коронавирусом достигло 54 

08:51

​Геопортал Бурятии опубликовал он-лайн карту распространения коронавирусной инфекции в республике 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +18 ожидается в Бурятии сегодня, 8 апреля 

Наши издания