Главная / Новости /Власть / ​Буряадай Толгойлогшо Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай Владимир Путинда мэдээсэхэ

​Буряадай Толгойлогшо Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай Владимир Путинда мэдээсэхэ

08-10-2018

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай хүтэлбэри доро Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлгын талаар Гүрэнэй зүблэлэй суглаан байгша оной декабрь һарада эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай мэдээсэхэ. Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайд Евгений Дитрихтэй хамта «Инфраструктура» гэһэн шэглэлээр асуудалнуудые шиидхэхэ арга боломжонуудай талаар бага бүлэг хүтэлбэрилхэ тухайгаа уласай хүтэлбэрилэгшэ Facebook хуудаһандаа бэшэһэн байна.

Тодорхойлбол, «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэл болон магистральна хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэ тухай хэлэгдэхэ юм.

«Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай, тэрэ тоодо Буряад Уласай, арга шадабари хараадаа абажа, транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтын талаар майн тогтоолнуудые бэелүүлхэ түсэбүүдые сэгнэжэ, яажа бэелүүлхэ тухай Юрэнхылэгшэдэ мэдээсэхэбди. Декабрь һара болотор эдэ асуудалнуудаар Ород гүрэнэй Засагай газартай, Юрэнхылэгшын Захиргаантай болон можо нютагуудай захиргаануудтай ажал ябуулжа, Владимир Путинда мэдээсэхэ хэрэгтэй. Бэлэн хэрэг бэшэ! Ажалаа эхилээб», - гэжэ Алексей Цыденов бэшэбэ.

Транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтын асуудалнуудаар Ородой Холбоото Уласай Транспортын яаманда, Юрэнхылэгшын захиргаанда албанай уулзалганууд эмхидхэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Москва хото гаранхай гэжэ һануулнабди. Удаань Ород гүрэнэй Юрэнхылэнгшын хүтэлбэри доро үнгэргэгдэхэ спортын талаар зүблөөндэ, октябриин 11-12-рой үдэрнүүдтэ Белоруссиин Могилёв хотодо үнгэргэгдэхэ можо нютагуудай хуралдаанда хабаадаха юм.


Теги: Буряад Улас Москва хото Евгений Дитрих хангалгын байгууламжа Алексей Цыденов17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания