Главная / Новости /Общество / ​Буряад хүүхэлдэй – уласхоорондын үзэсхэлэндэ

​Буряад хүүхэлдэй – уласхоорондын үзэсхэлэндэ

08-10-2018

Москва хотодо үнгэргэгдэһэн улас­хоорондын “Үхибүүдэй юртэмсэ” гэһэн үзэсхэлэндэ буряадаар ду­угардаг хүүхэлдэйнүүд олониие гайхуулаа.

Баруун зүгэй гүрэнүүдэй болон Ородой олон тоото можо, хизаарнуудай хабаадалга­тайгаар олондо һайшаагдаһан үзэсхэлэндэ “Түрүү оньһон – хүүгэдтэ” гэжэ урилдаан эмхидхэгдээ. Тус хэмжээ ябуулгада наадан­хайнуудые зохёодог болон хэдэг зон ба ажахынууд хабаадаһан байна.

Буряадаар дуугардаг хүүхэлдэйнүүдые бүтээһэн Оюна Забанова урилдаанай түгэсхэлэй шатада орожо шадаа.

“Наадан - хүгжэлтын оршон байдал тог­тоохо” гэһэн номинацида оролсожо, гур­бадахи шатын дипломоор шагнагдаһан байнабди. Өөһэдынгөө түсэл бусадһаа һүүлдэ дурадхаабди. Тиимэһээ шүүгшэд бүхэли үдэрөө хүдэлжэ эсэшоод, маанадые һайнаар шагнахагүй гэжэ һанажа байгааб­ди. Харин тэдэнэй болон хэмжээ ябуулгада хабаадагшадай манай хүүхэлдэйнүүдые һонирхон харахадань баярлаабди, - гэжэ Оюна Забанова хөөрэнэ.

Буряадаар дуугардаг хүүхэлдэйнүүдые Оюна Забанова 2015 онһоо хойшо бүтээнэ. Тэдэ мэндэшэлхэһээ гадна, шүлэг уншана, дуу хангюурдана, буряад оньһон үгэнүүдые мэдэнэ. Зарим хүүхэлдэйнүүд онтохонуу­дые хөөрэхэ аргатай. Иимэ ехэ ажал Буряад Уласай Засагай газарай туһаламжаар хэгдээ гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй.

Оюна ЗАБАНОВАГАЙ гэр бүлын зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас Москва хото Уласхоорондын үзэсхэлэнНаши издания