Главная / Новости /Спорт / ​Ялтада ялас гэмэ амжалта

​Ялтада ялас гэмэ амжалта

11-10-2018

Буряадай эдир ша­таршан Номина Дармаева Ялта хотодо болоһон Оро­дой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй ша­тада шалгарба. Тиигэ­жэ тэрэ тус мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада ха­баадаха эрхэдэ хүртөө.

Номина Дарма­ева хадаа Буряадай Үндэһэтэнэй 1-дэхи ли­цей-интернадай шаби юм. Эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гросс­мейстер, Буряад Ула­сай Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахино­вагай нэрэмжэтэ шата­рай һургуулида һорилго хэдэг.

Ялта хотодо Оро­дой 25 можо, хизаарай түлөөлэгшэд табан наһанай бүлэгтэ тэмсээ. “Ялта-Интурист” гэһэн һаргама һайхан зочид буудалда мүрысөөнэй үедэ хабаадагшад байр­лаа. Мүн тиихэдэ тэдээн­дэ аяншалганууд дурад­хагдаа.

Номина Дармаева 11 наһа хүрөөдүй шатарша­дай дунда мүрысөө. Тэрэ 8 оноо абаад, хоёрдохи һуури эзэлээ. Нижний Новгородто түрүүлһэн басаганда нэгэ дахин шүүгдээ.

Мүн түргэн шатарай тулалдаануудта Номина баһа хоёрдохи һуурида гараа.

Мүнөө жэл Номина Дармаева Ородой Ку­богта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй шатанууд­та ехэ амжалтатайгаар наадажа байнхай. Ека­теринбург болон Санкт- Петербург хотонуудта Номина илалта туйлаа гэжэ мэдээсээ һэмди.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: шатараар мүрысөөн ЯлтаНаши издания