Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ абанарай үдэр тэмдэглэгдэхэ

​Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ абанарай үдэр тэмдэглэгдэхэ

12-10-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Арадай Хурал октябриин 28-да абанарай үдэр тэмдэглэхэ тухай тогтоол абаһан байна.

Абанарай үдэртэ дашарамдуулан, Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман #Папы разные важны, папы разные нужны гэһэн интернет-акцинуудые эмхидхэнэ. Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, «Инстаграмм», «Фэйсбук», «Вконтакте» сүлжээнүүдтэ аба тухайгаа, хаана хүдэлдэг, юугээр һонирходог гэжэ бэшэхэ хэрэгтэй. Хүн бүхэн абадаа баяраа мэдүүлжэ, акцида хабаадаха аргатай. Аба тухайгаа яажа бэшэхэб гэһэн тусхай заабари үгы, һанаһан соогоо бэшэжэ болоно. Абатаяа буулгаһан селфи зураг сүлжээндэ табибал, һайшаалтай.

Тиихэдэ аба тухай зураглалда заатагүй #Папы разные важны, папы разные нужны гэһэн хэштег табигдаха ёһотой. Энэ тэмдэгггүйгөөр мүрысөө эмхидхэгшэд зураглал хараадаа абахагүй. 2018 оной октябриин 23 болотор мүрысөөн соносхогдоно.

Аба тухай эрхим зураглал октябриин 25-да баярай хэмжээ ябуулгада урмашуулагдаха. Хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадахые мүрысөө эмхидхэгшэд уряална. 


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаман абанарай үдэр20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания