Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта үүлтэртэ малай «Baikal Agro Farm» гэһэн үзэсхэлэн уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ

​Буряад уласта үүлтэртэ малай «Baikal Agro Farm» гэһэн үзэсхэлэн уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ

16-10-2018

Байгша оной октябриин 18-да Буряад Уласта үүлтэртэ малай үзэсхэлэн «Baikal Agro Farm» уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаманай сайдай нэгэдэхи орлогшо Джамбулат Хатуов, мал үсхэбэрилгын департаментын захирал Харон Амерханов гэгшэд хабаадаха. Тиихэдэ Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Владимир Лоскутников, Үбэр Байгалай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Агын Буряадай тойрогой захирганай хүтэлбэрилэгшэ Бата Доржиев, Эрхүү можын хүдөө ажахын сайд Илья Сумароков гэгшэдэй түлөөлһэн делегацинууд үзэсхэлэндэ хабаадаха. Үбэр Байгалай хизаарһаа 37 түлөлэгшэд ерэхэ гэжэ хүлеэгдэнэ.

Тиихэдэ үүлтэртэ малай үзэсхэлэндэ хүршэ Монгол гүрэнэй хүдөө ажахын яаманай түлөөлэгшэд айлшаар бууха. Монгол гүрэнэй Батхуу Гаваа үүлтэртэ мал худалдан абаха зорилготой Буряад улас ерэхэ. Япон гүрэнһөө айлшад буухаар хүлеэгдэнэ. «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэндэ бүхыдөө 600 айлшад болон үзэсхэлэн харагшад ерэхээр хараалагдана. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас үүлтэртэ малай үзэсхэлэн:Наши издания