Главная / Новости /Культура / ​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо

17-10-2018

Байгша оной октябриин 5-һаа 8 болотор Санкт- Петербург хотодо үнгэрһэн хатарай ехэ нааданда Ородой Холбоото Уласай мянга гурбан зуун бүлгэм сугларhан байна.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дуу, хатарай «Наран» гэжэ хүүгэдэй жэшээтэ бүлгэм хабаадажа ерээ. Һургуулиин 22 hурагшые Оюна Вале­рьевна Лыгденова Арюна Николаевна Жанчикова хоёр ударидажа ошоhон. “Наран” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Арюна Николаевна гоё гэг­шын «Баатарай соло» гэhэн шэнэ хатар найруулан таби­жа, Санкт-Петербург хотын харагшадай сэдьхэл ханаагаа, нюдэ хужарлуулаа.

Уласхоорондын дэли­сэтэй энэ урилдаан хоёр шатаhаа бүридэhэн. Түрүүшын үдэртэнь бүхы бүлгэмүүд уран бэлигэйнгээ талааниие харуулаа. Эгээл эрхим хорин табан хатар түгэсхэлэй шатада ороhон байна. «Наран» бүлгэм түрүүшын үдэр түрүүлжэ, нэ­гэдэхи hуури эзэлжэ шадаа. Түгэсхэлэй шатада манай хатаршад бүхы арга шадалаа гаргажа, буряад хатарайнгаа шэг шарай харуулжа, 1-дэхи hууриин лауреат боложо, “Үндэhэн соёлойнгоо ёhо заншалые сахижа ябаhанай түлөө” гэhэн тусхай бэлэг абажа, 5 мянган түхэриг шанда хүртөө. Гран-придэ хүртэhэн бүлгэмүүд гэхэдэ, Челябинск хотын «Ералаш», Нижегородско можын По­чинки тосхоной «Импульс», Москва хотын «Виртус» мүн.

«Салют талантов» гэhэн найма дугаар уласхоорон­дын хатарай проектын жюриин гэшүүд В. Васи­льева, А. Могилева, В. Рома­новская, Ю. Деревягина, Ю. Филиппова-Бугакова манай хатар ехэ һайшаажа, буряад хубсаhыемнай тэмдэглэжэ, hурагшадые урмашуулжа, эрхим сэгнэлтэ үгэhэн бай­на.

Санкт-Петербург хотын Эрмитаж, Петергоф, «Крейсер Аврора», Невский проспект, Исаакиевский собор гэhэн үзэсхэлэнтэ газарнуудаар hурагшад аяншалжа, баяртайгаар сагаа үнгэргэжэ ерээ.

Энэ хэмжээ ябуулгада ха­баадахыень дэмжэhэн, мүнгэ hомолhон Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм уха­анай яаманиие болон Баир Баторович Жалсанов сайд­та hургуулиин захиргаанай, бүлгэмэй үмэнэһөө баярые хүргэнэбди.

ЭЛШЭТЭМЭ Оюун


Теги: Буряад Улас Санкт-Петербург хото хүүгэдэй хатарай ансамбль хатарай мүрысөөн18:37

​Фестиваль традиционных обрядов бурят стартовал в Улан-Удэ 

18:20

​Почему Бурятия теряет лес? 

17:47

​Спортсменку из Бурятии Кристину Ткачёву чествовали в Народном Хурале 

17:25

​Как Гунга Туденов обосновал систему современного общебурятского стихосложения 

17:00

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ 

16:46

​Комитет по межрегиональным связям Народного Хурала Бурятии подвёл итоги за 25 лет 

16:22

«Наши на Универсиаде»: уроженцы Бурятии помогали творить историю 

15:42

​Что нужно сельским врачам в Бурятии, чтобы пациенты остались довольны? 

15:15

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо 

14:36

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха 

14:32

Молодые таланты в Улан-Удэ​ отметили всемирный День поэзии  

13:29

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо  

12:16

​Охват онлайн-кассами возрастёт в Бурятии 

11:48

​«Перезагрузка мышления»: для муниципальных служащих Бурятии организовали стратегическую сессию 

11:30

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба 

11:12

​Сакральные места Бурятии изъяли из программы «Дальневосточный гектар» 

10:42

​Дом, где куётся «золото» - единственный не только в Бурятии, но и в России 

10:11

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта 

09:32

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая 

08:45

Зурхай на ​22 марта, 17 лунный день 

08:25

Тёплая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 22 марта 

Наши издания