Главная / Новости /Экономика / ​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

19-10-2018

Буряадай ниислэл хотодо «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн эмхидхэгдэбэ. Үзэсхэлэндэ гүйгөөшэ морид, хотошо нохойнууд олоной һонирхол татаба. Тиихэдэ хүнүүд үүлтэртэ мал худалдан абаха аргатай байгаа.

Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаманай мал ажахын болон үүлтэртэ мал үсхэхэ талаар департаментын захирал Харон Амерханов Буряадай фермернүүдтэ сэгнэшэгүй ажалайнь түлөө баяр хүргэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр, хэдышье шэрүүн уларилтай газарта ажаһуугаашье, фермернүүд һайн шанартай, үрдилдэн тэмсэхэ шадалтай эдеэ хоол, эд бараа үйлэдбэрилнэ.

«Эдеэ хоолой шанар дээшэлүүлхэ талаар гүрэнэй программа бэелүүлгэдэ горитой хубитаяа оруулнат. Саашадаа үүлтэртэ мал үсхэбэрилгын-селекциин ажал гуримшуулха болонобди. Федеральна бюджетһээ Буряад уласай горитой тэдхэмжэдэ хүртэхэ талаар ажал хүдөө ажахын яаманда ябуулагдаха», - гэжэ Харон Амерханов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, үүлтэртэ малай үзэсхэлэн улас дотор хүдөө ажахы хүгжэлтэдэ шэнэ амисхаал оруулха.

«Жэл бүри үзэсхэлэнэй хэмжээн үргэдхэгдэнэ, хабаадагшадай тоо олошорно. Хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ энэ үзэсхэлэн түлхисэ боложо, ажалай шэнэ һууринууд байгуулагдажа, хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй олзо дээшэлхэ», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Байгша оной хэмжээ ябуулгада үүлтэртэ малай 37 хүдөө ажахын эмхинүүд, фермерскэ ажахынууд болон үйлэдбэринүүд хабаадаа.

Буряад уласай үүлтэртэ малай ажахынууд үзэсхэлэндэ 130 толгой мал асарһан байна. Нэрлэбэл, хальмаг, сагаан толгойто казах, герефорд, симментал үүлтэрэй мал, «Бүүбэй», Үбэр Байгалай нарин нооһото, шэрүүн нооһотой буряад үүлтэрэй хонид, буряад болон ашаа шэрэхэ ород үүлтэрэй морид болоно.

Тиихэдэ туулай болон гэрэй шубуудые үсхэдэг ажахынууд үзэсхэлэндэ хабаадаа.

Үзэсхэлэнэй үедэ амитадые аргалха химиин болон биологиин бодосуудай, зоотехникын хэрэгсэлнүүдэй, хүдөө ажыхын үйлэдбэринүүдтэ болон фермернүүдтэ үзүүлэгдэдэг туһалажмын талаар секцинууд хүдэлөө.


Хэмжээ ябуулгын үедэ үүлтэртэ мал худалдан абаха аукционууд, тамирша моридой харалган эмхидхэгдэһэн байна. Фермернүүд болон хүдөө ажахынууд үзэсхэлэнэй үедэ мал, техникэ, хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха аргатай байгаа.


Буряад Уласай Тарбагатай, Кабанск, Бэшүүр, Хэжэнгэ болон Зэдэ аймагууд танилсуулгануудые үнгэргөө.


Хэмжээ ябуулгада Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Владимир Лоскутников, Эрхүү можын хүдөө ажахын сайд Илья Сумароков, Үбэр Байгалай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Агын Буряадай тойрогой захирганай хүтэлбэрилэгшэ Бата Доржиев, Монгол гүрэнэй хүдөө ажахын яаманай түлөөлэгшэд айлшаар буугаа. Монгол гүрэнэй Батхуу Гаваа үүлтэртэ мал худалдан абаха зорилготой Буряад улас ерэһэн байна. 
Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Алексей Цыденов үүлтэртэ малай үзэсхэлэн:14:57

Минии Буряад 

14:40

​В Бурятии анонимные алкоголики помогут другим излечиться от «зелёного змия» 

14:22

​Большие экраны и ничего лишнего: жители Улан-Удэ экономят на смартфонах 

13:59

​Каким будет урожай в этом году в Бурятии, сказать пока сложно 

13:37

​Школы и СУЗы Бурятии получат новое компьютерное оборудование 

13:21

​Суута тамиршанай хүндэлэлдэ хүртөө 

11:48

Миграционная картина Бурятии: население увеличилось за счёт соседей из Забайкальского края 

11:34

В Бурятии продолжается возмездный прием оружия 

11:28

Из семи грозовых пожаров в Бурятии локализовать удалось один 

11:21

Автомобиль загорелся прямо на дороге в Бурятии 

11:08

В Заиграевском районе Бурятии завершился ремонт региональной дороги 

10:57

​Агын одохон Европодо ялалзаа 

10:39

История одной картины из бурятского музея 

10:38

​Молодёжь Бурятии участвует в проекте «Безопасная республика» 

10:27

Электромонтера из Бурятии осудили за коммерческий подкуп 

10:19

«Декабристы в селенгинской ссылке»: 180 лет назад братья Бестужевы прибыли в Бурятию 

10:09

​Одондол яларна олоной буянһаа 

10:08

Перед 166 бурятскими работниками погасили задолженность по зарплате на 6 млн рублей 

09:57

Чем опасны виртуальные «зелёные кресты» для жителей Бурятии? 

09:51

​Памятник дважды Герою Советского Союза Константину Рокоссовскому установят в центре Улан-Удэ 

09:44

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии возвели каркас новой школы 

09:09

​Симфоническую сюиту Эдуарда Артемьева «Алтайский сказ. Полет над временем» представят в Улан-Удэ 

08:45

Зурхай на ​16 августа, 16 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков погода, днём до +23 ожидается в Бурятии сегодня, 16 августа 

Наши издания