Главная / Новости /Экономика / ​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

​Улаан-Үдэдэ «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ

19-10-2018

Буряадай ниислэл хотодо «Baikal Agro Farm» гэһэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэн эмхидхэгдэбэ. Үзэсхэлэндэ гүйгөөшэ морид, хотошо нохойнууд олоной һонирхол татаба. Тиихэдэ хүнүүд үүлтэртэ мал худалдан абаха аргатай байгаа.

Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын яаманай мал ажахын болон үүлтэртэ мал үсхэхэ талаар департаментын захирал Харон Амерханов Буряадай фермернүүдтэ сэгнэшэгүй ажалайнь түлөө баяр хүргэбэ. Тэрэнэй хэлэһээр, хэдышье шэрүүн уларилтай газарта ажаһуугаашье, фермернүүд һайн шанартай, үрдилдэн тэмсэхэ шадалтай эдеэ хоол, эд бараа үйлэдбэрилнэ.

«Эдеэ хоолой шанар дээшэлүүлхэ талаар гүрэнэй программа бэелүүлгэдэ горитой хубитаяа оруулнат. Саашадаа үүлтэртэ мал үсхэбэрилгын-селекциин ажал гуримшуулха болонобди. Федеральна бюджетһээ Буряад уласай горитой тэдхэмжэдэ хүртэхэ талаар ажал хүдөө ажахын яаманда ябуулагдаха», - гэжэ Харон Амерханов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, үүлтэртэ малай үзэсхэлэн улас дотор хүдөө ажахы хүгжэлтэдэ шэнэ амисхаал оруулха.

«Жэл бүри үзэсхэлэнэй хэмжээн үргэдхэгдэнэ, хабаадагшадай тоо олошорно. Хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ энэ үзэсхэлэн түлхисэ боложо, ажалай шэнэ һууринууд байгуулагдажа, хүдөө ажахын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй олзо дээшэлхэ», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Байгша оной хэмжээ ябуулгада үүлтэртэ малай 37 хүдөө ажахын эмхинүүд, фермерскэ ажахынууд болон үйлэдбэринүүд хабаадаа.

Буряад уласай үүлтэртэ малай ажахынууд үзэсхэлэндэ 130 толгой мал асарһан байна. Нэрлэбэл, хальмаг, сагаан толгойто казах, герефорд, симментал үүлтэрэй мал, «Бүүбэй», Үбэр Байгалай нарин нооһото, шэрүүн нооһотой буряад үүлтэрэй хонид, буряад болон ашаа шэрэхэ ород үүлтэрэй морид болоно.

Тиихэдэ туулай болон гэрэй шубуудые үсхэдэг ажахынууд үзэсхэлэндэ хабаадаа.

Үзэсхэлэнэй үедэ амитадые аргалха химиин болон биологиин бодосуудай, зоотехникын хэрэгсэлнүүдэй, хүдөө ажыхын үйлэдбэринүүдтэ болон фермернүүдтэ үзүүлэгдэдэг туһалажмын талаар секцинууд хүдэлөө.


Хэмжээ ябуулгын үедэ үүлтэртэ мал худалдан абаха аукционууд, тамирша моридой харалган эмхидхэгдэһэн байна. Фермернүүд болон хүдөө ажахынууд үзэсхэлэнэй үедэ мал, техникэ, хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха аргатай байгаа.


Буряад Уласай Тарбагатай, Кабанск, Бэшүүр, Хэжэнгэ болон Зэдэ аймагууд танилсуулгануудые үнгэргөө.


Хэмжээ ябуулгада Үбэр Байгалай хизаарай хүдөө ажахын сайд Владимир Лоскутников, Эрхүү можын хүдөө ажахын сайд Илья Сумароков, Үбэр Байгалай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Агын Буряадай тойрогой захирганай хүтэлбэрилэгшэ Бата Доржиев, Монгол гүрэнэй хүдөө ажахын яаманай түлөөлэгшэд айлшаар буугаа. Монгол гүрэнэй Батхуу Гаваа үүлтэртэ мал худалдан абаха зорилготой Буряад улас ерэһэн байна. 
Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Алексей Цыденов үүлтэртэ малай үзэсхэлэн:18:31

​Жители Бурятии могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением Can Help 

17:58

​Театр «Байкал» представит международный проект «Дуун хээ» в Улан-Удэ 

17:20

Бурятмяспром открыл пункт по приёму мяса от населения 

16:59

​Начало пожароопасного сезона официально объявили в Бурятии 

16:44

​Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой пройдёт в Бурятии 

16:18

​Имя лучшего ученика года объявили в Бурятии 

15:22

​Николай Рузавин предложил усилить роль архитекторов в застройке территорий в Бурятии 

14:11

​Высокотехнологичная медпомощь в Бурятии за год увеличила охват пациентов на 12% 

13:25

​Дальний Восток готов принять победителей конкурса «Лидеры России» 

11:37

​Промышленный туризм планируют развивать в Бурятии 

10:14

​Выставка «Гэсэр – эпическое наследие бурят» открылась в Улан-Удэ 

09:37

​Первый в России фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» прошёл в Бурятии   

08:45

Зурхай на ​18 марта, 12 лунный день 

08:25

Сильные снегопады и штормовой ветер ожидаются в Бурятии сегодня, 18 марта 

Наши издания