Главная / Новости /Спорт / Буряад Уласта гиир үргэлгын түб байгуулагдаха

Буряад Уласта гиир үргэлгын түб байгуулагдаха

19-10-2018

Буряад Уласай Загарай аймагай Онохой һууринда Ородой Холбоото Улас дотор гиир үргэлгын ори ганса түб баригдана. Тэрэнэй нээлгын баяр ёһолол шэнэ жэлдэ эмхидхэгдэхэ гэжэ Буряад Уласай гиир үргэлгын федерациин юрэнхылэгшэ Сергей Леонов Facebook хуудаһандаа бэшэбэ.


Тамирай шэнэ байшанда гиир үргэхэ 10 талмай, хүндэ шэгнүүрэй гиир үргэлгын 2 талмай, тренажёрнуудай танхим, һоригшодой, амарха газарнууд баригдаха. Гиир үргэлгын хоёр дабхар түбэй талмай бүхыдөө 750 дүрбэлжэн метр болохо юм.

Сергей Леоновой Facebook хуудаһанһаа гэрэл зурагууд абтаба


Теги: Сергей Леонов барилга Буряад Уласай Загарай аймагай Онохой һуурин гиир үргэлгын түбНаши издания