Главная / Новости /Спорт / Тамирай ажал эмхидхэн ябуулха талаар Буряад Улас гүрэн дотороо - гурбадахи һуурида

Тамирай ажал эмхидхэн ябуулха талаар Буряад Улас гүрэн дотороо - гурбадахи һуурида

19-10-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Ульяновск хотодо «Россия – спортивная держава» гэһэн тамирай уласхоорондын хуралдаан үнгэргэдөө. Хуралдаанай хэмжээндэ 2017 оной дүнгүүдээр Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта тамирай ажал эрхим эмхидхэхэ мүрысөөнэй илагшад шагнагдаа.

Нэгэ сая хүрэтэр ажаһуугшадтай можо нютагуудай дунда Буряад Улас энэ мүрысөөндэ гурбадахи һуури эзэлбэ. Түрүүшын һуурида – Мордови, 2-дохи һуурида Хойто Осети-Алани уласууд хүртэбэ. Можо нютагуудай амжалтанууд тамир, олоной хабаадалга, спортын хэрэгсэлнүүдээр хангалга болон бусад хэмжээнүүдһээ дулдыдаһан байна.

Ородой Холбоото Уласай сайдай орлогшонор Павел Новиков Марина Томилова мүрысөөндэ илагшадта шан барюулаа.


Теги: Буряад орон тамираар жэлэй дүнгүүд тамирНаши издания