Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Хэжэнгэ, Ярууна аймагуудта харгы заһабарилга шалгаха тухай Алексей Цыденов даалгаба

​Буряад Уласай Хэжэнгэ, Ярууна аймагуудта харгы заһабарилга шалгаха тухай Алексей Цыденов даалгаба

19-10-2018

Хэжэнгэ, Загарай аймагуудай ажаһуугшадһаа харгы заһабарилагдахагүй ушарһаа олоор гомдол ороһон байна. Энэ тохёолдоһон байдал шиидхэхэ талаар Буряад Уласай Засагай газарай түсэблэлгын суглаанда Алексей Цыденов Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда даалгаба.

Эндэ хадаа Ярууна аймагай Улаан-Үдэ-Романовка- Шэтэ, Хэжэнгэ аймагай Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори гэһэн уласай харгы тухай хэлэгдэнэ.

- Заһабарилга хэгдэнэгүй – бидэ дахин харгын заһабарилга хэхэ эмхинүүдтэй худалдаа үнгэргэнэбди. Энэ ушарһаа харгыда заһабарилга оройдоо хэгдэнэгүй. Хайшан гэжэ эдэ харгынуудые нормативта оруулхабди гэжэ шиидхэхыетнай даалганаб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Энэ асуудал шиидхэхэ талаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо Евгений Луковников болон транспортын сайдай орлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Назимов харюусаха юм. Октябриин 20-до эдэнэр харгы шалгаха.

- Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгыда 2016 онһоо хойшо харгы заһаха «Лидер», «Дарханстрой», «СК Управление строительства-620» эмхинүүдэй ажалдаа хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, гүрэнэй хэлсээнүүд хүсэеэ алдаа. 2018 ондо Хэжэнгэ аймагай уласай харгы заһабарилгада 10,9 сая түхэриг һомологдоо, тиихэдэ 1,5 сая түхэригтэ харгынуудта нүхэ бүтүүлхэ ажал хэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Транспортын яаманда хэлэбэ.

Транспортын яаманай мэдээсэһээр, Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгын Загарай аймагай 112-134 модоной зайда, Хэжэнгэ аймагай 190-197 модоной зайда, Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ харгын Ярууна аймагай 264-294 модоной зайда харгы барилгада 351 сая түхэриг хэрэгтэй.

- Эдэ харгыда заһабарилга хэхэ талаар аукцион үнгэргэлгэ болон гүрэнэй хэлсэнүүдые баталалга 2019 оной эхиндэ түсэблэгдэнэ, - гэжэ Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда мэдээсэбэ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото харгы заһабарилга Алексей Цыденов18:37

​Фестиваль традиционных обрядов бурят стартовал в Улан-Удэ 

18:20

​Почему Бурятия теряет лес? 

17:47

​Спортсменку из Бурятии Кристину Ткачёву чествовали в Народном Хурале 

17:25

​Как Гунга Туденов обосновал систему современного общебурятского стихосложения 

17:00

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ 

16:46

​Комитет по межрегиональным связям Народного Хурала Бурятии подвёл итоги за 25 лет 

16:22

«Наши на Универсиаде»: уроженцы Бурятии помогали творить историю 

15:42

​Что нужно сельским врачам в Бурятии, чтобы пациенты остались довольны? 

15:15

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо 

14:36

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха 

14:32

Молодые таланты в Улан-Удэ​ отметили всемирный День поэзии  

13:29

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо  

12:16

​Охват онлайн-кассами возрастёт в Бурятии 

11:48

​«Перезагрузка мышления»: для муниципальных служащих Бурятии организовали стратегическую сессию 

11:30

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба 

11:12

​Сакральные места Бурятии изъяли из программы «Дальневосточный гектар» 

10:42

​Дом, где куётся «золото» - единственный не только в Бурятии, но и в России 

10:11

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта 

09:32

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая 

08:45

Зурхай на ​22 марта, 17 лунный день 

08:25

Тёплая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 22 марта 

Наши издания