Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Ярууна, Бабанта аймагууд үбэлэй хаһада бэлэн

​Буряад Уласай Ярууна, Бабанта аймагууд үбэлэй хаһада бэлэн

22-10-2018

Буряад Уласай Засагай газарта элшэ хүсэнэй, гэр байтын ажахын болон бюджедэй һалбариин эмхинүүдэй намарай-үбэлэй хаһада хэр зэргэ бэлэдхэл ябуулагданаб гэһэн шалгалтын комиссиин зүблөөн үнгэргэгдэбэ.

Суглаанай үедэ үбэлэй хаһада түлишэ хэр зэргэ бэлдэгдээб гэһэн асуудалаар зүбшэһэн байна. Буряад Уласта дулаагаар хангалгын хаһа нютагай засагай байгууламжануудай захирамжануудай ёһоор болзортоо эхилээ. Тиигэбэшье шалгалтанууд үргэлжэлэгдэһөөр. Ростехнадзорой Үбэр Байгалай хүтэлбэриин үнгэргэһэн шалгалтын дүнгүүдээр Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудта, Түнхэн, Хойто Байгалай, Захаамин, Муя, Бэшүүр аймагта алдуунууд элирүүлэгдээ. Ноябриин 15 болотор шалгалта эмхидхэгдэхэ, энэ болзор болотор нютагай засагай эдэ байгууламжанууд алдуунуудаа заһажа, үбэлэй хаһада бэлэн тухай паспортнуудые абаха. Мүнөө дээрээ Буряад Уласай Ярууна, Бабанта аймагууд үбэлэй хаһада бэлэн гэһэн үнэмшэлгэнүүдые абанхай.

Октябриин 17-ной мэдээгээр, 2018 оной үбэлэй хаһада түлишэ абаха тухай хэлсээнүүд уласай бүхы аймагуудта баталагданхай. Тиигэбэшье Северобайкальск хотодо, Муя, Кабанск, Хойто-Байгалай аймагуудта энэ талаар байдал шахардуу. 


Теги: Буряад Улас түлишэ үбэлэй хаһаНаши издания