Главная / Новости /Общество / ​Гушан гурбан Гулбай ехэ Яруунын Иисэнгын совхоз 2019 ондо 6О жэлэйнгээ жабхаланта ойе угтаха

​Гушан гурбан Гулбай ехэ Яруунын Иисэнгын совхоз 2019 ондо 6О жэлэйнгээ жабхаланта ойе угтаха

23-10-2018

Дайнай ветеранууд, дайшалхы орденуудай кавалернүүд, хамтын ажахын эдэбхитэд: Дондок Бимбаевич Дугаров, Батомунко Цыденович Ломпоев, Гомбо Очирович Цыренжапов, Цыден-Еши Абидуевич Ринчинов. Залуушуул: Цырен-Жап Базаров, Николай Ринчинов – ажахын мэргэжэлтэд, 1953 он


Совхозой захирал Дашабал Сультимович Бандеев, сомон дарга Базар Цыренович Цыренов хоёр ажалаа зүбшэнэ, 1955 он

Коммунис ажалай ударник, социалис мүрысөөнүүдэй илагша, аймагай чемпион, түрүү хонишон Дулмажап Содбоевна малшан Долгор Шагдаровна эжытэеэ, 1960 он


СССР-эй Верховно Соведэй һунгамал, түрүү хонишон Бальжима Базаровна Санжиева, депутадай туһалагша, наһанайнь нүхэр Будажап Цыренов, 1959 он


Аймагай түрүүшүүлэй суглаанда Ажалай Улаан Тугай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай нэгэ шатын орденуудай кавалер Осор Дагбаевич Сультимовта райкомой секретарь Р.Г. Раднаев үнэтэ бэлэг барюулна

Совхозой ветеранууд, эдэбхитэд, ахамад экономист Бабу Аюшеевич, Цырма Цыреновна Нимаевууд, 1970 он


Хамтын ажахын эдэбхитэн, Коммунис намай эхин эмхиин секретарь, дайнай ветеран Манибадра Цыбикович Бальжинимаев наһанайнгаа нүхэр, РСФСР-эй гэгээрэлэй отличник, түрүүшын багшанарай нэгэн Анна Цыдыповна Цыренжаповатаяа, 1960 он

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас эдэбхитэд совхозой ветеранууд16:13

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ 

15:58

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа 

15:29

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ 

15:13

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка 

14:01

​Авиация МЧС России привлекается для переброски парашютистов-пожарных на лесные пожары в Бурятии 

13:50

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ 

13:20

​Новый номер журнала «Байкал». Это как океан 

12:45

Бурятские вольницы завоевали бронзовые медали рейтингового турнира UWW Yasar Dogu 

11:53

Бурятский «День поля-2019» отметят в Тарбагатайском районе 

11:47

Около трех тысяч жителей Бурятии покусали клещи 

11:32

По запросу ОНФ отремонтировали два участка дорог в Улан-Удэ 

11:29

​Жителей Бурятии предупреждают о телефонных мошенничествах 

11:26

Трое жителей Бурятии незаконно соорудили дамбу для сбора воды 

11:14

​Буряад уласай Хори аймагта үбшэнтэнэй аша туһада дэмбэрэлтэ хэрэг бүтэбэ 

10:57

Участники мотоэкспедиции «Сел и поехал» посетили Бурятию  

10:48

Автомобиль сгорел в Прибайкальском районе Бурятии 

10:39

В Бурятии разыскивают 38-летнюю улан-удэнку с сыном 

10:33

Всю ночь в Улан-Удэ откачивали воду после сильного ливня 

10:28

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба 

09:39

​“Мы будем актёрами” - концерт первой Московской студии Бурятского театра драмы в Улан-Удэ  

08:45

​Зурхай на 16 июля, 15 лунный день 

08:30

​Жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни ожидаются в Бурятии сегодня, 16 июля 

Наши издания