Главная / Новости /Общество / ​Эрхим оюутад Буряад Уласай стипенди абана

​Эрхим оюутад Буряад Уласай стипенди абана

02-11-2018

Һуралсалдаа, эрдэмэй шэнжэлгэнүүдтэ, зохёохы ажаябуулгада, олониитын ажабайдалда шалгарһан 33 оюутад һуралсалай жэлэй эхилһэнһээ хойшо уласай стипенди абана. Тиихэдэ аспирантнуудта 1800 түхэриг, оюутадта 1500 түхэригэй стипенди уласай бюджетһээ болбосоролой эмхидэ түлэгдэдэг стипендидэ нэмэгдэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая оюутад болон аспирантнуудые амаршалжа, һуралсалдань амжалта хүсэбэ.

«Эрхим оюутадые амаршалгын баяр ёһолол 24-дэхиеэ эмхидхэгдэнэ. Үнгэрһэн жэлдэ стипенди тухай хуулида хубилалтанууд оруулагдажа, техническэ һалбари нэмэгдэбэ. Байгша ондо энэ һалбариин 3 лауреат уласай стипендидэ хүртэбэ», - гэжэ Галина Фомицкая тэмдэглэбэ.

Уласай стипендидэ хүртэхэ мүрысөөндэ 53 оюутан хабаадаа. Эдэнэр хадаа һүүлэй хоёр семестр эрхимээр дүүргэгшэд болоно.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Улас оюутад болбосорол17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания