Главная / Новости /Общество / Буряадай бууза -Кавказда

Буряадай бууза -Кавказда

02-11-2018

Пятигорск хотодо «Ородой Холбоото Уласай эдеэ хоол» гэһэн фестивальда ноябриин 4-эй үдэр Буряад Улас заншалта эдеэ хоолоо дэлгэхэ. Ородой Холбоото Уласай арадуудай эдеэ хоол баяншье һаа, нэгэдэмэл гэжэ харуулха, ажаһуугшад соёл уралигай һалбарида, нэгэ гүрэнэй эрхэтэдбди гэжэ хоорондоо харилсан байха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаманай, аяншалгын талаар федеральна агентствын, загаһа барилгынфедеральна агентствын, Ставрополиин хизаарай засагай газарай, Пятигорск хотын захиргаанай дэмжэлгээр эмхидхэгдэхэ Арадай нэгэдэлгын һайндэрэй хэмжээндэ Пятигорск хотодо «Ородой Холбоото Уласай эдеэ хоол» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ. Хойто-Кавказай федеральна тойрогой түб хото Пятигорскын Ленинэй талмайда хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ.

Москва хотын «Орда» ресторанай поварнууд фестивальда Буряад Уласай заншалта хоол - бууза олондо дурадхаха юм. Халуухан бууза амталха дуратайшуул худалдан абаха аргатай байха. Футболоор дэлхэйн чемпионадта ерэһэн хүнүүдые Ородой Холбоото Уласай арадуудай эдеэ хоолтой танилсуулха зорилготой иимэ ажал ябуулагдаһан байгаа. Тиихэдэ фестивалиин «Пикник» газарта айлшад буряад арадай заншалта эдеэ хоол - шүлэ амталха аргатай юм.

Фестивальда хабаадагшад эдеэ хоол бэлдэхэ талаар мастер-классуудта хабаадаха. Тиихэдэ Ород гүрэнэй «Uma2rman» хамталигай тоглолтоор хэмжээ ябуулга түгэсэхэ. 


Теги: бууза Пятигорск буряад арадай заншалта эдеэ хоол17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания