Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай Хяагта аймагта олон үүргэтэ түбэй «Минии дансанууд» гэһэн таһаг шэнэлэгдэбэ

​Буряад уласай Хяагта аймагта олон үүргэтэ түбэй «Минии дансанууд» гэһэн таһаг шэнэлэгдэбэ

02-11-2018

Хяагта аймагта олон үүргэтэ түбэй «Минии дансанууд» гэһэн таһаг шэнэлэгдэжэ, мүнөөдэр, ноябриин 2-то, нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

«Гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай олон үүргэтэ түбэй» таһаг бүхэроссиин «Минии дансанууд» гэһэн брендын эрилтээр шэнэлэгдэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай хүтэлбэрилэгшэ Баир Цыренов нээлгын баяр ёһололдо хабаадаа.

- Гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын туһаламжа үзүүлхэ талаар «Минии дансанууд» гэһэн таһаг ажалай шанар дээшэлүүлхэ. Уласай иимэ түбэй ажал гүрэн дотороо үндэр хэмжээндэ сэгнэгдэнэ. Хяагтын таһаг баһал амжалтатай ажаллаха гэжэ найданабди, - гэжэ Баир Цыренов тэмдэглэбэ.

«Гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай олон үүргэтэ түбэй» хүтэлбэрилэгшэ Виктор Иванов «Минии дансанууд» гэһэн таһаг Хяагта аймагта улас доторо түрүүшүүлэй тоодо нээгдэбэ гэжэ хэлэбэ.

Гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын туһаламжа үзүүлхэ талаар ажалай шанар дээшэлүүлхэ зорилготой «Минии дансанууд» гэһэн бренд бэелүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Эдэй засагай хүгжэлтын яаман гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын туһаламжа үзүүлхэ талаар түбүүдые танигдаха нэгэ мяагтай болгохо гэжэ шэнэ таһаг байгуулаа.Хяагта аймагай шэнэлэгдэһэн түбтэ навигациин ниитэ нэгэ хэб, газаахи болон байшан доторхи шэмэглэл хэгдээ, мэдээсэлэй стенднүүд табигдаа.

Мүнөө олон үүргэтэ түбүүд Улаан-Үдын Октябрьска болон Железнодорожно хороонуудта хүдэлнэ. Буряад Уласай аймагуудта 22 таһаг болон хизаар дэбисхэрэй тусгаарлагданги 181 таһаг бии.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Уласай Хяагта аймаг олон үүргэтэ түбНаши издания