Главная / Новости /Общество / ​Ородой Холбоото Уласай туг Улаан-Үдэдэ намилзаба

​Ородой Холбоото Уласай туг Улаан-Үдэдэ намилзаба

06-11-2018

Арадай нэгэдэлгын һайндэртэ дашарамдуулан, Улаан-Үдэдэ Соведүүдэй талмай дээрэ эмхинүүдэй хүдэлмэрилэгшэд, олониитын болон залуушуулай эмхинүүд, ветеранууд, тамиршад, оюутад һурагшад сугларжа, митинг үнгэргэгдөө.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сугларагшадые амаршалба.

- Хүндэтэ ажаһуугшад, Арадай нэгэдэлгын һайндэрөөр амаршалнаб! Хүндэ байдалай тохёолдоходо, манай арад зон нэгэдэжэ, ямаршье бэрхэшээлнүүдые дабажа гарадаг. Арад зоной ашаар манай гүрэн хүсэтэй.

Энэ талаар Буряад Улас ёһотой жэшээ болоно. Манай уласта 100-һаа дээшэ үндэһэ яһатан эбтэй эетэй ажаһууна. Бидэ булта уласай хүгжэлтын түлөө ажалаа ябуулнабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Удаань Соведүүдэй талмай дээр «Манай хүсэн - нэгэдэл» гэһэн олон зоной хабаадалгатай флешмоб эмхидхэгдээ. Мянганһаа дээшэ хүн Ородой Холбоото Уласай 600 кг болон хори табинай хэмжүүртэй туг намилзуулба. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Арадай нэгэдэлгын үдэр17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания