Главная / Новости /Культура / Буряадай оперо болон баледэй тайзан дээрэ - Михаил Пирогов

Буряадай оперо болон баледэй тайзан дээрэ - Михаил Пирогов

06-11-2018

Буряад Уласай габьяата артист Михаил Пирогов байгша оной ноябрь һарада оперо болон баледэй «Кармен», «Бал-маскарад» гэһэн оперонуудта хабаадаха.

Михаил Пирогов оперонуудта хабаадахаяа уригдажа, ноябриин 7-до «Кармен» оперодо Дон Хозе гэгшын роль гүйсэдхэхэ юм. Ноябриин 11-дэ Джузеппе Вердиин «Бал-маскарадта» Густав хаанай рольдо наадаха.

- Буряадай оперо болон баледэй театрта тенор хоолойтой дуушад бии, тиигэбэшье богони болзорто эдэ рольнуудые гүйсэдхэхэ хүниие олохо гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Тиимэһээ театрай хүдэлмэрилэгшэдэй дурадхал дэмжэжэ, хүндэтэ харагшадтаяа уулзахаб, - гэжэ Михаил Пирогов хэлэбэ.

Ноябриин 7-ной үдэшэ Михаил Пироговтой хамта Ростовой гүрэнэй хүгжэмэй театрай түрүү дуушан, хүгжэмэй бүхэроссиин мүрысөөнэй лауреат Марина Киртадзе опродо хабаадаха.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театра тенор хоолойтой 6 дуушан бии. Тэдэнэй хоёрынь «BellaVoce» гэһэн дуушадай уласхоорондын XX мүрысөөнэй I шангай лауреат Соёл Батуев болон Л.Линховоинай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй II шангай лауреат Чингис Иванов хоёр ноябрь һарада «Демон» оперодо рольнуудые гүйсэдхэһэн байна гэжэ һануулнабди.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Михаил Пирогов оперо оперын дуушан17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания