Главная / Новости /Культура / Буряадай оперо болон баледэй тайзан дээрэ - Михаил Пирогов

Буряадай оперо болон баледэй тайзан дээрэ - Михаил Пирогов

06-11-2018

Буряад Уласай габьяата артист Михаил Пирогов байгша оной ноябрь һарада оперо болон баледэй «Кармен», «Бал-маскарад» гэһэн оперонуудта хабаадаха.

Михаил Пирогов оперонуудта хабаадахаяа уригдажа, ноябриин 7-до «Кармен» оперодо Дон Хозе гэгшын роль гүйсэдхэхэ юм. Ноябриин 11-дэ Джузеппе Вердиин «Бал-маскарадта» Густав хаанай рольдо наадаха.

- Буряадай оперо болон баледэй театрта тенор хоолойтой дуушад бии, тиигэбэшье богони болзорто эдэ рольнуудые гүйсэдхэхэ хүниие олохо гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Тиимэһээ театрай хүдэлмэрилэгшэдэй дурадхал дэмжэжэ, хүндэтэ харагшадтаяа уулзахаб, - гэжэ Михаил Пирогов хэлэбэ.

Ноябриин 7-ной үдэшэ Михаил Пироговтой хамта Ростовой гүрэнэй хүгжэмэй театрай түрүү дуушан, хүгжэмэй бүхэроссиин мүрысөөнэй лауреат Марина Киртадзе опродо хабаадаха.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театра тенор хоолойтой 6 дуушан бии. Тэдэнэй хоёрынь «BellaVoce» гэһэн дуушадай уласхоорондын XX мүрысөөнэй I шангай лауреат Соёл Батуев болон Л.Линховоинай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөнэй II шангай лауреат Чингис Иванов хоёр ноябрь һарада «Демон» оперодо рольнуудые гүйсэдхэһэн байна гэжэ һануулнабди.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Михаил Пирогов оперо оперын дуушанНаши издания