Главная / Новости /Общество / Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ехэ һургуулинууд Улаан-Үдэдэ үзэсхэлэндэ хабаадана

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ехэ һургуулинууд Улаан-Үдэдэ үзэсхэлэндэ хабаадана

06-11-2018

Байгша оной ноябриин 6-7-ой үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ «Болбосорол. Мэргэжэл. Тушаалаар дэбжэлгэ - 2018» гэһэн можо хоорондын тусхай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай 30-һаа дээшэ ехэ болон дунда мэргэжэлэй һургуулинууд хабаадана. Ерээдүйн оюутадые һонирхуулха зорилготой хэмжээ ябуулга Улаан-Үдын соёлой-тамирай байшанда эмхидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай хуули эрхын гүрэнэй ехэ һургуули, хүтэлбэриин системэнүүдэй болон радиоэлектроникын Томскын гүрэнэй ехэ һургуули, Алас Дурна зүгэй федеральна университет, Сибириин федеральна университет, Плехановай нэрэмжэтэ Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай ехэ һургуули болон бусад мэдээжэ ехэ һургуулинууд хэмжээ ябуулгада хабаадана. Тиихэдэ дунда мэргэжэлэй һургуулинууд, нэмэлтэ һуралсалай, хари гүрэнүүдтэ һуралсалай талаар болон мэргэжэл шэлэлгын түбүүд үзэсхэлэндэ ажалтаяа танилсуулха.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, «Буряад Уласай залуушуулай түб» гэһэн гүрэнэй эмхи болон «БАЙКАЛ ЭКСПО» компани үзэсхэлэн эмхидхэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото болбосорол ехэ һургуули17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания