Главная / Новости /Общество / Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ехэ һургуулинууд Улаан-Үдэдэ үзэсхэлэндэ хабаадана

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ехэ һургуулинууд Улаан-Үдэдэ үзэсхэлэндэ хабаадана

06-11-2018

Байгша оной ноябриин 6-7-ой үдэрнүүдтэ Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ «Болбосорол. Мэргэжэл. Тушаалаар дэбжэлгэ - 2018» гэһэн можо хоорондын тусхай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай 30-һаа дээшэ ехэ болон дунда мэргэжэлэй һургуулинууд хабаадана. Ерээдүйн оюутадые һонирхуулха зорилготой хэмжээ ябуулга Улаан-Үдын соёлой-тамирай байшанда эмхидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай хуули эрхын гүрэнэй ехэ һургуули, хүтэлбэриин системэнүүдэй болон радиоэлектроникын Томскын гүрэнэй ехэ һургуули, Алас Дурна зүгэй федеральна университет, Сибириин федеральна университет, Плехановай нэрэмжэтэ Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай ехэ һургуули болон бусад мэдээжэ ехэ һургуулинууд хэмжээ ябуулгада хабаадана. Тиихэдэ дунда мэргэжэлэй һургуулинууд, нэмэлтэ һуралсалай, хари гүрэнүүдтэ һуралсалай талаар болон мэргэжэл шэлэлгын түбүүд үзэсхэлэндэ ажалтаяа танилсуулха.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, «Буряад Уласай залуушуулай түб» гэһэн гүрэнэй эмхи болон «БАЙКАЛ ЭКСПО» компани үзэсхэлэн эмхидхэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото болбосорол ехэ һургуулиНаши издания