Главная / Новости /Общество / ​Буряад соёлой тугые намилзуулһан

​Буряад соёлой тугые намилзуулһан

07-11-2018

Олониитын мэдээ­жэ ажал ябуулагша, Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай арадай артист Г.-Н.Ц. Гунзыновай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулан, “Буряад хэлэ­нэй үдэрнүүдэй” оршомдо түхэреэн шэрээ боложо үнгэрөө юм.

Үдэшые хүгжэм, дууну­уд гоёор шэмэглээ. Буря­адай оперо болон баледэй театрай дуушан Тогмит Тан­хаев ахатанаа дулааханаар дурсажа, һайхан дуугаа зо­рюулаа. Хүгжэмэй 8-дахи һургуулиинхид бэлигээ гэр­шэлбэ. 1-дэхи лицей-интер­надай шабинар Л.Толстойн онтохоной найруулгаар зүжэг харуулаа.

Владимир Бухаевай хүтэлбэри доро “Амар сайн” ан­самбль Г.-Н.Гунзыновай үгэ дээрэ “Нарата һайхан Буря­адни” гэһэн дуу гүйсэдхэжэ, олониие баясуулба. Хэжэнгэ аймагай захиралай орлогшо И.И.Эрдынеева нютагайнгаа омогорхол хүбүүнэй нэрые дам саашань үргэхэбди гэжэ найдуулаа.

Гунзэн-Норбо Гунзынови­чай аша басаган, багша мэр­гэжэлтэй Ханда Дамбиевна Гунзынова, Буряадай арадай эмшэн Галан Дамбиевич Гун­зынов гэгшэд абга тухайгаа арюун дулаан үгэеэ зорюулаа.

“Буряад үнэн” сонин тухай “Мир-Бурятия” телекана­лаар мэдээсэл дэлгэрүүлдэг байһан үе тухайнь “Байгал” сэтгүүлэй редактор Галина Дашеева дурсан хөөрэбэ. Бу­ряад соёлой тугые наһан соо­гоо дээрэ үргэн, намилзуулан гараһан хүн олон һалбарита бэлигтэй байгаа. Соло, магтаалнуудые бэшэжэ, Буряад орон соогуураа зэдэлүүлээ. Ирагуу найрагша, уран зохё­ол эмхидхэгшэ байһан Даша-Жамса ахынгаа номые бэлдэ­жэ гаргуулһан байна.

Буряад соёлоо үргэхэ та­лаар хоморой зүдхэлтэн Гун­зэн-Норбо Гунзыновичай но­мые хэблэн гаргаха хэрэгтэй гэһэн Галина Дашеевагай дурадхалые Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, эрдэмэй кандидат Валентина Бабуева бүри мүһэн дэмжэ­бэ. Хөөрхэ нютагтань аха дүү Гунзыновуудай нэрэмжэтэ үйлсэ нээгээ һаа, һайн байгаа гээд Валентина Дамдиновна дурадхаа.

Иимэ дэмбэрэлтэ үүсхэлнүүд дэмжэлгэ аба­ха ёһотой гэжэ нюта­гай басаган, Үндэһэтэнэй номой сангай ахамад мэргэ­жэлтэн Рыгзема Батомункуевагай түгэсхэлдэнь тоб­шолон хэлэһэниинь угаа һайшаалтай.

Доржи-Ханда ТУРТУЕВА 


Теги: Буряад Улас буряад соёл17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания