Главная / Новости /Общество / Буряад уласай монохотонуудта харгынууд заһабарилагдаа

Буряад уласай монохотонуудта харгынууд заһабарилагдаа

08-11-2018

Буряад уласай монохотонуудта харгынуудые заһабарилгада «Монохотонуудые хүгжөөлгэ» гэһэн программын хэмжээндэ 133,8 сая түхэриг һомологдоо. Тус программа «Монохотонуудые хүгжөөлгын жаса» гэһэн коммерческэ бэшэ эмхи шалгана.

Мухар-Шэбэр аймагай Сагаан-Нуур һууринда харгы заһабарилгада 15,7 сая түхэриг һомологдожо, харгы, ябаган харгы, хэгдэжэ, асфальтаар хушагдаа. Кабанск аймагай Селенгинск һууринда Кабанская – Декабристов гудамжануудта харгынууд заһабарилагдаа. Эдэ ажалнуудта 26 саяһаа дээшэ түхэриг гаргашалагдаһан байна. Тиихэдэ Каменск һууринай түбэй Промышленная, Школьная гудамжануудта харгы заһабарилагдаа. Заһабарилгын ажалда 26 сая түхэриг һомологдоо.

Захаамин аймагай Закаменск хотодо харгын заһабарилгын ажал байгалиин уларилһаа боложо, ажал удаашарһан байна. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг 


Теги: Буряад Улас харгынуудай шанар һайжаруулгаНаши издания