Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта зайн галай түлөө түлбэри хубилхагүй

​Буряад Уласта зайн галай түлөө түлбэри хубилхагүй

09-11-2018

Буряад Уласай тарифуудай албанай мэдээсэһэнэй ёһоор, Ородой Холбоото Уласай можо нютаг бүхэндэ зайн галай түлөө түлбэри байгуулагдадаг. Тиихэдэ федеральна ямар тойрогто гэжэ хабаатайб гэжэ хараалагдадаггүй.

Алас Дурнын федеральна тойрогой можо нютагуудта зайн галай түлөө түлбэри киловатт*часай 4,3 түхэриг (НДС-гүй) болодог юм. Тиихэдэ энэ хэмжээн Буряад уласта хабаагүй юм.

Буряад уласта 2018 ондо зайн галай түлөө кВт*часай2,752 руб түхэриг ажаһуугшад түлэхэ гэжэ тобшологдонхой. Зайн галай оптын дэлгүүрэй тусхай бүридэлдэ Буряад Улас оруулагданхай гэжэ уласай тарифуудай албанда мэдээсэнэ.  


Теги: Буряад Улас зайн галай сэнНаши издания