Главная / Новости /Власть / ​Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хүдэлмэрилэгшэдые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалба

​Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хүдэлмэрилэгшэдые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалба

09-11-2018

Ородой Холбоото Уласай дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хүдэлмэрилэгшэдэй һайндэр ноябриин 10-да гүрэн дотор тэмдэглэдэг. Байгша 2018 он Ородой Холбоото Уласай сагдаанарай албанай байгуулагдаһаар 300 жэлэй ойн баярай хэмжээндэ үнгэргэгдэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов һайндэртэ дашарамдуулагдаһан баярай хэмжээ ябуулгануудта мүнөөдэр хабаадажа, Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хүдэлмэрилэгшэдые амаршалба.

– Үнэн зүрхэнһөө һайндэрөөртнай амаршалнабди. Таанар ажаһуугшадай элүүр энхэ, нэрэ хүндыень, ажабайдалынь, гүрэн түрынгөө эдэй засагай, ниигэмэй аюулгүй байдал аршалнат. Танай сэгнэшэгүй ажал хүндэшье, хүндэтэйшье, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Баярай хэмжээ ябуулгада Алексей Цыденов Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай Буряадай хүтэлбэриин эрхим хүдэлмэрилэгшэдтэ шагналнуудые барюулаа.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай мэргэжэлтэ һайндэрНаши издания