Главная / Новости /Общество / Уласхоорондын "Эрхим багша" урилдаан Буряадай ниислэлдэ эхилбэ

Уласхоорондын "Эрхим багша" урилдаан Буряадай ниислэлдэ эхилбэ

20-11-2018

Буряад Уласай ниислэл - Улаан-Үдэ хотодо Уласхоорондын "Эрхим багша" хоёрдохи урилдаан багшанарай уласай колледждо мүнөөдэр эхилбэ. Энэ удаа Буряадай аймагуудһаа, Монгол Уласһаа, Эрхүү можоһоо, Үбэр Байгалай хизааарһаа дүн хамта 29 багша тус мүрысөөндэ хабаадахаяа ерээ. Гурбан үдэрэй туршада буряад, монгол хэлэнүүдэй болон уран зохёолой, мүн баһа эхин ангиин багшанар түрэлхиин бэлиг шадабарияа харуулха хүсэлэнтэй. 

Мүрысөөнэй нээлгын баяр ёһололдо Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баяр Жалсанов, Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Баяр Жамбалов, Дамба-Даржа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай дээдэ һургуулиин захиралай эрдэмэй талаар орлогшо Раднажаб лама, Ярууна аймагай засаг дарга Цыденжаб Шагдаров гэгшэд амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, урилдаанай удха шанар, түрэлхи хэлэндэнь үхибүүдые һургаха хэрэгэй шухала байһые онсолон тэмдэглээ.

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: Эрхим багшаНаши издания