Главная / Новости /Культура / ​Москва хотодо үнгэрхэ Алас Дурнын яармагта Буряад Улас хабаадаха

​Москва хотодо үнгэрхэ Алас Дурнын яармагта Буряад Улас хабаадаха

30-11-2018

12 һарын 3-9-эй үдэрнүүдтэ Москва хотын Тверская талмайда Алас Дурнын яармаг эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Алас Дурнын федеральна тойрогой бүхы 11 можо нютаг хабаадаха юм.

Буряад Уласай түлөөлэгшэд яармагта буряад соёл, гар урлалай бүтээлнүүдые, дурасхаалай бэлэгүүдые, буряад арадайнгаа заншалта эдеэ хоол дэлгэхэ юм. Тиихэдэ можо нютагуудай зохёохы бүлэгүүд тоглолто харуулжа, һонирхолтой мастер-классууд болон нааданууд эмхидхэгдэхэ.

Буряадай эстрадын дуушад болон арадай аман зохёолой бүлгэмүүд «Ожерелье Байкала» гэһэн тоглолто олоной һонорто харуулха.

Яармагай үедэ «Гостиная», «Кухня», «Ресторан» гэһэн павильонууд ажал ябуулха. Алас Дурнын федеральна тойрогой дархан газарнууд болон аяншалгада зорюулагдаһан павильон эмхидхэгдэхэ юм. Хэмжээ ябуулгын айлшад энэ тойрогой можо нютагуудаар аяншалга түсэблэхэ аргатай. Тиихэдэ Алас Дурнын федеральна тойрог тухай эрдэмэй, уран һайханай, аяншалалгын номууд худалдагдаха.

Тобшо мэдээн

Москва хотодо Алас Дурнын үдэрнүүдэй хэмжээндэ яармаг эмхидхэгдэнэ. Федеарльна удха шанартай түсэлдэ уран һайханай-соёлой болон албанай уулзалганууд үнгэрхэ. Энэ яармаг хэдэн талмайда үнгэрхэ юм. 12 һарын 3-9-эй үдэрнүүдтэ Москва хотын Тверская талмайда Алас Дурнын яармаг эмхидхэгдэхэ. 12 һарын 10-да «Выставочная» метрогой станцида «Дабтагдашагүй Алас Дурна зүг» гэһэн гэрэл зурагуудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Декабриин 13-15-ай үдэрнүүдтэ «Экспоцентр» павильондо Алас Дурнын фестиваль үнгэрхэ. Фестивалиин хэмжээндэ «Звезда Дальнего Востока» гэһэн шан барюулгын ёһолол эмхидхэгдэхэ юм.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Москва хото Алас Дурнын федеральна тойрог яармагНаши издания