Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневтэй уулзаба

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневтэй уулзаба

30-11-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хоёр албанай хэрэгээр уулзаба. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлхэ асуудалаар тэдэнэр хэлсэбэ.

Владивосток хотодо үнгэргэгдэһэн суглаанай дүнгүүдээр, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

- Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлгэдэ юун хэрэгтэйб гэһэн шэнжэлэл декабрь һарада дурадхахабди. Уласай эдэй засагай хүгжэлтын яамантай хамта уласай дэмжэхэ талаар дурадхалнуудые федеральна засаг зургаанда бэлдэхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлхэ шухала гэжэ тэмдэглэбэ.

- Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын үндэһэтэнэй программада дурадхалнуудые оруулха аргатайбди. Энээн тухай Владивосток хотодо үнгэрһэн суглаанда хэлсээбди. Ажалаа эхилхыетнай уряалнаб. Юрэнхылэгшын тогтоолнуудые бэелүүлгэдэ ямар хэмжээнүүдые абахаб гэжэ байгуулха шухала. Энэ юрын данса бэшэ, уласай болон хүнүүдэй ажабайдалай хүгжэлтын арга боломжо болоно. 2019-2021 онуудта онуудта юун хубилхаб гэһэн тодорхой түсэбүүд хэрэгтэй, - гэжэ уулзалгын үедэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын федеральна тойрогто үзүүлэгдэдэг гүрэнэй тэдхэмжэ Буряад Уласта бэелүүлэгдэхэ гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглээ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов уулзалга Алас Дурнын федеральна тойрог Юрий Трутнев17:52

В Саянах прошел турнир памяти Баира Дамбаева 

16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания