Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

04-12-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ гурбадахи сесси мүнөөдэр, декабриин 4-дэ үнгэргэгдэхэ. Зургаадахи зарлалай һунгамалнууд 28 асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэхэ юм. Тэрэ тоодо, «Буряад Уласай хуули тогтоолгын зарим актнуудта хубилалтануудые оруулха тухай», «Буряад Уласай «2018 оной болон түсэблэлгын 2019, 2020 онуудай уласай бюджет тухай» гэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха тухай гэһэн түсэлнүүдээр хэлсэхэ.

Тиихэдэ Буряад Уласай Арадай Хуралай хороонуудта, һунгуулиин һалбарида, уласай үйлэдбэриин бодолгодо хуули тогтоолгын талаар хубилалтанууд оруулагдаха


Теги: Буряад Улас Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиНаши издания