Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

04-12-2018

Байгша оной декабриин 7-до Зэдэ аймагта уласай мяханай һалбари яажа хүгжөөхэб гэһэн асуудалаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада нютагай засагай байгууламжануудай, мяханай үйлэдбэриин хүтэлбэрилэгшэд болон Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай түлөөлэгшэд хабаадаха. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чириповэй хүтэлбэри доро суглаан үнгэрхэ юм.

2018 ондо мяханай һалбариин ажал болон холын хараата түсэбүүд, хүдөө ажахын кооперативуудые гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ, үхэр мал худалдажа абаха, мяханай үйлэдбэри байгуулха талаар хүдөө ажахын кооперативуудта туһа хүргэхэ, Зэдэ аймагта мал худалдажа абаха талаар эмхидхэгдэһэн ажалай дүй дүршэл тухай, хизаарламал харюусалгатай «Бурятмяспром» бүлгэмтэй уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд суг ажал хүгжөөлгэ гэһэн асуудалнуудаар суглаанда хэлсэхэ юм. 


Теги: хүдөө ажахы Буряад УласНаши издания