Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Зэдэ аймагта мяханай һалбариин хүгжэлтын талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ

04-12-2018

Байгша оной декабриин 7-до Зэдэ аймагта уласай мяханай һалбари яажа хүгжөөхэб гэһэн асуудалаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада нютагай засагай байгууламжануудай, мяханай үйлэдбэриин хүтэлбэрилэгшэд болон Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай түлөөлэгшэд хабаадаха. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо – Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чириповэй хүтэлбэри доро суглаан үнгэрхэ юм.

2018 ондо мяханай һалбариин ажал болон холын хараата түсэбүүд, хүдөө ажахын кооперативуудые гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ, үхэр мал худалдажа абаха, мяханай үйлэдбэри байгуулха талаар хүдөө ажахын кооперативуудта туһа хүргэхэ, Зэдэ аймагта мал худалдажа абаха талаар эмхидхэгдэһэн ажалай дүй дүршэл тухай, хизаарламал харюусалгатай «Бурятмяспром» бүлгэмтэй уласай хүдөө ажахы эрхилэгшэд суг ажал хүгжөөлгэ гэһэн асуудалнуудаар суглаанда хэлсэхэ юм. 


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас17:52

В Саянах прошел турнир памяти Баира Дамбаева 

16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания