Главная / Новости /Общество / ​Санкт-Петербургын дангина

​Санкт-Петербургын дангина

06-12-2018

«2018 оной Санкт-Петербург хотын үндэһэ яһатанай дангина» гэһэн үндэһэ яһатан хоорондын урилдаан анха түрүүшынхиеэ үнгэрбэ.

Тус урилдаан “Ород гүрэнэй үндэһэн арадуудай соёлой хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй хүтэлбэриин хэмжээндэ Василео­стровскын районой Залуушуулай байшан зохёон эмхидхээ. Гоо һайханай ба талаан бэлигэй энэ урилдаанда Буряад Ула­сые Санкт-Петербургын гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутан Ольга Булгутова түлөөлһэн байна. Ольга басаган Петербур­гын зониие буряад соёлтой танилсуулжа, олон хэмжээ ябу­улгануудта эдэбхитэй оролсожо байдаг юм.

Ольга Булгутова графическа дизайнерай мэргэжэлдэ һурана, буряад һайхан хэлэтэй, Санкт-Петербург хотодо “Ая ганга” гэжэ буряад-монгол бүжэгэй ансамбльда хатардаг. Монгол уран бэшэлгэ үзэдэг.

Тус урилдаанда Башкортостан, Дагестан, Осети орону­удай болон хүршэ Армени, Грузи, Туркменистан Уласуудай түлөөлэгшэд байгаа. Хэдэн шатын шалгалта гаража, буряад басаган шалгаржа, “Санкт-Петербургын дангина” гэһэн со­лодо хүртэбэ.

Бадма ЖАБОН

Теги: Санкт-Петербург хотоНаши издания