Главная / Новости /Общество / ​Санкт-Петербургын дангина

​Санкт-Петербургын дангина

06-12-2018

«2018 оной Санкт-Петербург хотын үндэһэ яһатанай дангина» гэһэн үндэһэ яһатан хоорондын урилдаан анха түрүүшынхиеэ үнгэрбэ.

Тус урилдаан “Ород гүрэнэй үндэһэн арадуудай соёлой хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй хүтэлбэриин хэмжээндэ Василео­стровскын районой Залуушуулай байшан зохёон эмхидхээ. Гоо һайханай ба талаан бэлигэй энэ урилдаанда Буряад Ула­сые Санкт-Петербургын гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутан Ольга Булгутова түлөөлһэн байна. Ольга басаган Петербур­гын зониие буряад соёлтой танилсуулжа, олон хэмжээ ябу­улгануудта эдэбхитэй оролсожо байдаг юм.

Ольга Булгутова графическа дизайнерай мэргэжэлдэ һурана, буряад һайхан хэлэтэй, Санкт-Петербург хотодо “Ая ганга” гэжэ буряад-монгол бүжэгэй ансамбльда хатардаг. Монгол уран бэшэлгэ үзэдэг.

Тус урилдаанда Башкортостан, Дагестан, Осети орону­удай болон хүршэ Армени, Грузи, Туркменистан Уласуудай түлөөлэгшэд байгаа. Хэдэн шатын шалгалта гаража, буряад басаган шалгаржа, “Санкт-Петербургын дангина” гэһэн со­лодо хүртэбэ.

Бадма ЖАБОН

Теги: Санкт-Петербург хото17:52

В Саянах прошел турнир памяти Баира Дамбаева 

16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания