Главная / Новости /Общество / ​Санкт-Петербургын дангина

​Санкт-Петербургын дангина

06-12-2018

«2018 оной Санкт-Петербург хотын үндэһэ яһатанай дангина» гэһэн үндэһэ яһатан хоорондын урилдаан анха түрүүшынхиеэ үнгэрбэ.

Тус урилдаан “Ород гүрэнэй үндэһэн арадуудай соёлой хүгжэлтэ” гэһэн гүрэнэй хүтэлбэриин хэмжээндэ Василео­стровскын районой Залуушуулай байшан зохёон эмхидхээ. Гоо һайханай ба талаан бэлигэй энэ урилдаанда Буряад Ула­сые Санкт-Петербургын гүрэнэй ехэ һургуулиин оюутан Ольга Булгутова түлөөлһэн байна. Ольга басаган Петербур­гын зониие буряад соёлтой танилсуулжа, олон хэмжээ ябу­улгануудта эдэбхитэй оролсожо байдаг юм.

Ольга Булгутова графическа дизайнерай мэргэжэлдэ һурана, буряад һайхан хэлэтэй, Санкт-Петербург хотодо “Ая ганга” гэжэ буряад-монгол бүжэгэй ансамбльда хатардаг. Монгол уран бэшэлгэ үзэдэг.

Тус урилдаанда Башкортостан, Дагестан, Осети орону­удай болон хүршэ Армени, Грузи, Туркменистан Уласуудай түлөөлэгшэд байгаа. Хэдэн шатын шалгалта гаража, буряад басаган шалгаржа, “Санкт-Петербургын дангина” гэһэн со­лодо хүртэбэ.

Бадма ЖАБОН

Теги: Санкт-Петербург хото17:14

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба 

16:43

​Центр занятости населения Улан-Удэ набирает группы предпенсионеров для профессионального обучения 

16:38

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха 

16:19

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй 

16:09

Набор сотрудников для новых детских садов начали в Улан-Удэ 

15:20

​Сельские учителя в Бурятии попросили у депутатов помощи с получением компенсаций за твердое топливо 

15:02

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл 

14:46

Представители Монголии победили на Байкальском конкурсе вокалистов 

11:22

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха 

10:53

​Чемпион мира Руслан Проводников открыл школу бокса в Улан-Удэ  

10:43

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо 

10:25

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа 

08:45

Зурхай на ​21 мая, 18 лунный день 

08:25

Жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 21 мая 

Наши издания