Главная / Новости /Культура / ​Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай шанда Буряадай «Үльгэр» театр хүртэбэ

​Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай шанда Буряадай «Үльгэр» театр хүртэбэ

07-12-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай ород классикын эрхим зүжэгэй түлөө гэһэн шан Буряадай «Үльгэр» театрта барюулагдаба. Сергей Безруковай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн Хүүгэдэй фестивалиин хаалгын баяр ёһололдо шагналгын хэмжээ ябуулга үнгэрһэн байна.

«Руслан и Людмила» гэһэн зүжэгэй түлөө Ородой Холбоото Уласай соёлой сайд Владимир Мединский гурбан сая түхэригэй үнэмшэлгэ «Үльгэр» театрта барюулаа. Театрай үндэһэтэнэй «Алтан баг» шангай лауреат Яна Тумина тус зүжэг найруулан табиһан юм. Шан барюулгын ёһололдо Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева, «Үльгэр» театрай захирал Баирма Дашидоржиева болон уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов хабаадалсаа.

2018 оной ород классикын эрхим зүжэг гэһэн Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай шан абаха мүрысөөндэ Яна Туминагай найруулһан «Руслан и Людмила» гэһэн зүжэг эрхимэй тоодо ороһон байна. Бүхэроссиин мүрысөөндэ хүүгэдэй, хүүхэлдэйн театрнуудай 101 зүжэг хабаадаа. 2018 ондо байгуулһан энэ шанда тусхай шан, лауреадай диплом болон 3 сая түхэригэй үнэмшэлгэ барюулагдана. Тиихэдэ Новосибирскын залуушуулай «Глобус» болон Ставрополиин хизаарай хүүхэлдэйн театрнууд лауреадай нэрэдэ хүртэлсөө. 


Теги: Эрдэни Жалцанов эрхим зүжэгНаши издания