Главная / Новости /Общество / ​Бүхэросиин мүрысөөндэ Буряад уласай хүүгэдэй аяншалгын һалбариин 13 түсэл түрүүлээ

​Бүхэросиин мүрысөөндэ Буряад уласай хүүгэдэй аяншалгын һалбариин 13 түсэл түрүүлээ

10-01-2019

Ородой Холбоото Уласай худалдаа-үйлэдбэриин танхим болон Ородой гүрэнэй аяншалгын ехэ һургуули «Хүүгэдэй аяншалга хүгжөөлгын можо нютагуудай эрхим ажал» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөө үнгэргэһэн байна.

Жюриин гэшүүд Ород гүрэнэй 36 можо нютагуудһаа ороһон 307 эрхим ажал шэлэһэн байна. Тиигэжэ Буряад Уласай 13 түсэл «Хүүгэдэй аяншалга хүгжөөлгын можо нютагуудай эрхим ажал» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөнэй лауреат болоо.

«Хүүгэдэй лагериин эрхим программа» гэһэн номинацида хүүгэдэй болон эдиргшүүлэй аяншалгын болон хизаар ороноо шэнжэлэлгын түбэй «Багульник» лагериин программа эрхим гэжэ тодороо. «Сэрэгэй-түүхын аяншалгын можо нютагуудай эрхим программа» номинацида «Двенадцать месяцев» бүлгэмэй «Восточные рубежи России» программа эрхимлээ. Удинскын дунда һургуулиин «Экскурсия по Удинской долине» гэһэн программа «Хүүгэдэй аяншалгын замуудай эрхим практика» номинацида түрүүлһэн байна. «Хүдөө нютагуудта хүүгэдэй аяншалгын һалбариин эрхим практика» номинацида Сужагай һургуулиин «У истоков империи Гуннов» болон хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай болон эвенк арадуудай гар урлалай түбэй «Пещеры… Природа... Люди» гэһэн болбосоролой түсэлнүүд эрхим гэжэ тоологдобо.

«Бага хотонуудта хүүгэдэй аяншалгын эрхим программа» номинацида Хяагтын нэмэлтэ һуралсалай түбэй «Кяхта: туристские тропы Песчаной Венеции» гэһэн программа эрхимлээ. «Хүүгэдэй аяншалгада зорюулагдаһан эрдэмэй эрхим ажал» номинацида уласай хүүгэдэй-эдиршүүлэй аяншалгын, тамирай түбэй «Сборник материалов в помощь педагогам дополнительного образования в области спортивного ориентирования, туризма и краеведения» гэһэн ажал түрүүлбэ. «Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ хүүгэдэй аяншалгада зорюулагдаһан эрхим ажал» гэһэн номинацида «Весенне-летние путешествия кружка «Долган» гэһэн толилолго эрхим гэжэ тоологдоо.

«Хүүгэдэй аяншалгын һалбарида эрхим хэмжээ ябуулга» номинацида «Жемчужины Баргузинской долины» гэһэн ажал эрхим болоо. «Хүүгэдэй аяншалгын һалбарида олоной хабаадалгатай эрхим хэмжээ ябуулга» гэһэн номинацида хүүгэдэй- эдиршүүлэй аяншалгын хотын түбэй «Интеграция на Великом чайном пути» гээһн программа түрүү һуури эзэлээ. «Мармелад» бүлгэмэй «Мармелад Кэмп» гэһэн Байгалай эрьедэхи майхануудай лагерь, Доодо-Торейн нэмэлтэ һуралсалай хүүгэдэй түбэй «Желтуринская тропа» (ябаган зам), Горячинскын дунда һургуулиин «Ринпоче Багша – жемчужина буддизма» гэһэн программанууд «Хүүгэдэй аяншалгын эрхим турпродукт» гэһэн номинацида амжалта туйлаа.

«Хүүгэдэй аяншалга хүгжөөлгын можо нютагуудай эрхим ажал» гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөнэй илагшадай тоодо Буряад Уласай 2 түсэл ороһон байна.

Нэрлэбэл, «Һургуулиһаа гадуур аяншалга хүгжөөлгын эрхим эмхидхэлэй ажал» гэһэн номинацида Байгал шадарай аймагай Татуровын дунда һургуулиин Туристический клуб «ТЭМП» болон «Хүүгэдэй нүүдэл аяншалгын эрхим программа» гэһэн номинацида Улаан-Үдэ хотын 19-дэхи һургуулиин «Создание модели международного туристского маршрута «Селенга - Байкал» гэһэн түсэлнүүд болоно. 


Теги: Буряад Улас Ородой Холбоото Улас бүхэроссиин мүрысөөн эрхим түсэл элирүүлһэн мүрысөөөн20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания