Главная / Новости /Экономика / ​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

11-01-2019

Буряад Уласта үнгэрһэн жэлдэ олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ уласай бюджедһээ 400 сая түхэриг, нютагай засагай байгууламжануудай бюджедһээ 22,2 сая түхэриг һомологдоһон байна. Энэ мүнгөөр улас дотор 135 һургуули, 68 хүүгэдэй сэсэрлиг, тамирай 144 объект, соёлой 110 эмхи, уһанай 16 һужаа заһабарилагдаа. Тэрэшэлэн 6 объектын түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансанууд бэлдэгдээ, бог шорой суглуулха контейнернүүд табигдаа, дулаагаар хангалгын хаһада бэлэдхэл хэгдээ, хотын, һууринуудай оршон болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажал ябуулагдаа.

- Олониитын хангалга хүгжөөхэ талаар программа Буряад Уласта 2010 онһоо хойшо бэелүүлэгдэнэ. Программын онсо шэнжэ гэхэдэ, ажаһуугшад өөһэдөө хаана, ямар ажал хэгдэхэб гэжэ шэлэнэ. Заһабари хэһэнэй удаа мүнгэнэй үлэхэдэ, тэрэниие ондо ажалнуудта дамжуулхаар, - гэжэ Буряад уласай эдэй засагай сайд Александр Бардалеев хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Федеральна суглаанда хандахадаа, олониитын газарнуудай ниигэмэй болон хангалгын байгууламжын хүгжэлтэдэ онсо анхарал хандуулагдаха ёһотой гэжэ тэмдэглэһэн байна.

- Хотын, нютагуудай засагай газарһаа, хэр зэргэ тэдэнэр ажаһуугшадай хандалгануудта харюусахаар бэлэн байһанһаань олон юумэн дулдыдаха. Хото гү, һуурин гү ямар түхэлтэй байхаб гэһэн асуудалаар ажаһуугшадай һанамжа шухала, - гэжэ Владимир Путин онсолоо.

Тиигэжэ Буряад уласай аймагуудта олон асуудал шиидхэгдэнэ. Тодорхойлбол, Ярууна аймагай Гонда һууринда ноябрь һараһаа соёлой байшан ажалаа ябуулжа эхилээ. Тэрэнэй барилгада 3,7 сая түхэриг гаргашалгдаа. Барилгын түрүүшын шатада хананууд бодхоогдожо, хушалта доро оруулагдаа. Энэ ажал ТОС-ой хүсөөр ябуулагдаһан байна. Удаань олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ программаар уласай бюджедһээ 2,5 сая түхэриг һомологдожо, шэрдэлгэ-будалгын ажал хэгдээ. Аймагай бюджедһээ һомологдоһон мүнгөөр хушалта, сонхонууд абтаа.

- Өөһэдтөө соёлой байшан бариһандатнай баяр хүргэнэб. Хүлеэжэ байнгүй, өөһэдөө шиидхэбэри абажа, ажалаа эрхилнэт. Таанадта доро дохиноб, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов соёлой байшанай нээлгын баяр ёһолодо ажаһуугшадта баяраа мэдүүлээ.

2010 онһоо хойшо Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ уласай бюджедһээ бүхыдөө 3 миллиард түхэригһөө дээшэ һомологдоһон байна. 


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Алексей Цыденов Хүдөө нютагууд барилга заһабарилга16:13

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ 

15:58

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа 

15:29

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ 

15:13

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка 

14:01

​Авиация МЧС России привлекается для переброски парашютистов-пожарных на лесные пожары в Бурятии 

13:50

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ 

13:20

​Новый номер журнала «Байкал». Это как океан 

12:45

Бурятские вольницы завоевали бронзовые медали рейтингового турнира UWW Yasar Dogu 

11:53

Бурятский «День поля-2019» отметят в Тарбагатайском районе 

11:47

Около трех тысяч жителей Бурятии покусали клещи 

11:32

По запросу ОНФ отремонтировали два участка дорог в Улан-Удэ 

11:29

​Жителей Бурятии предупреждают о телефонных мошенничествах 

11:26

Трое жителей Бурятии незаконно соорудили дамбу для сбора воды 

11:14

​Буряад уласай Хори аймагта үбшэнтэнэй аша туһада дэмбэрэлтэ хэрэг бүтэбэ 

10:57

Участники мотоэкспедиции «Сел и поехал» посетили Бурятию  

10:48

Автомобиль сгорел в Прибайкальском районе Бурятии 

10:39

В Бурятии разыскивают 38-летнюю улан-удэнку с сыном 

10:33

Всю ночь в Улан-Удэ откачивали воду после сильного ливня 

10:28

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба 

09:39

​“Мы будем актёрами” - концерт первой Московской студии Бурятского театра драмы в Улан-Удэ  

08:45

​Зурхай на 16 июля, 15 лунный день 

08:30

​Жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни ожидаются в Бурятии сегодня, 16 июля 

Наши издания