Главная / Новости /Культура / Аймагай сониной ажал хэрэгһээ

Аймагай сониной ажал хэрэгһээ

30-01-2019

Буряад Уласай бүхы шахуу аймагуудта сонинууд хэблэгдэн гарана. Харин буряад хэлэн дээрэ барлагдадаг аймагай сонинуудай хомор болоһондо халагламаар. Мүнөө олондо мэдээсэлгын арга боломжонуудай олошорһон сагта ородооршье хэблэгдэдэг аймагай сонинуудай байдал үлүү һайн гэхын аргагүй. 

1990-ээд онуудһаа буряадаар хэблэгдэдэг аймагай сонинууд гол түлэб эдэбхитэй нэгэнэй ээм дээрэ ашаатайл ябагдадаг һааб даа. Минии мэдэһээр, Мухар-Шэбэртэ – Цыренжаб Цыреторон, Хэжэнгэдэ – Бато-Цырен Дугаров, Захааминда – Сэнгэ Ринчинов, Түнхэндэ – Жорж Юбухаев, Ахада – Клим Тулуев болон бусад ехэхэн ажал хэжэл ябаал даа. Теэдшье буряадаар бэшэхэһээ, үшөө тэрэнээ олондо хүргэхэ олзын хэрэг ябуулагшын ажал хэжэ шадахань бэрхэтэйл ха юм. Тиимэһээ хүн бүхэниие худалдан абыт гэжэ баалахань баһал аягүй бшуу. Имагтал буряадаараа уншагшадай тоо үсөөн боложол байнхай - уйдхартайшье даа. Теэдшье бии.

Ородоор бэшэдэг аймагай сонинууд сооһоо нилээд урагшатайгаар хүдэлжэ байһан редакцинууд байнал даа. Тэрэнь баһал аймагай Захиргаанай дэмжэлтэһээ, захиралайнь шадамарһаа дулдыдана гэхээр. Сэлэнгын, Хяагтын, Кабанскын сонинууд нилээн ехэ тиражтай. Жэшээлхэдэ, Кабанскын сонин 6 мянгаһаа үлүү хэһэгээр хэблэгдэжэ байна. Аймагай сонинууд үшөө арбан жэлдэ сохом байха, мүнөө дээрээ Мухар-Шэбэрэй сонин 2050 хэһэгээр гарана гээд, Марина Лебедева захиралынь дуулгана. Иимэрхүү хэһэгээр бусад аймагуудай сонинууд хэблэгдэһээр. Юундэб гэхэдэ, 1800 хэһэгһээ дээшэ байбал, гүрэнэй элдэб грантнуудта хабаадажа, мүнгэн дэмжэлтэдэ хүртэхэ арга боломжо байна. Тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаан жэл бүри аймагай сонинуудай захиралнуудые суглуулаад, һургуули хэдэг һайхан заншалтай. Эгээл иимэ арга боломжые хэрэглэжэл ябадаг Ивалгын сониной захиралаар мүнөө дээрээ “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда 20 гаран жэлдэ хүдэлһэн, харюусалгата секретариин бэлэн бэшэ ажал ябуулһан Светлана Донирова һаяхана Буряад Уласай Толгойлогшын гарһаа үргэмжэлэл абаба. Энэ ушар болбол аймагай сонинуудта анхарал гүрэнэй талаһаа байна гэжэ хэлэхээр бшуу. 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги:16:13

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ 

15:58

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа 

15:29

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ 

15:13

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка 

14:01

​Авиация МЧС России привлекается для переброски парашютистов-пожарных на лесные пожары в Бурятии 

13:50

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ 

13:20

​Новый номер журнала «Байкал». Это как океан 

12:45

Бурятские вольницы завоевали бронзовые медали рейтингового турнира UWW Yasar Dogu 

11:53

Бурятский «День поля-2019» отметят в Тарбагатайском районе 

11:47

Около трех тысяч жителей Бурятии покусали клещи 

11:32

По запросу ОНФ отремонтировали два участка дорог в Улан-Удэ 

11:29

​Жителей Бурятии предупреждают о телефонных мошенничествах 

11:26

Трое жителей Бурятии незаконно соорудили дамбу для сбора воды 

11:14

​Буряад уласай Хори аймагта үбшэнтэнэй аша туһада дэмбэрэлтэ хэрэг бүтэбэ 

10:57

Участники мотоэкспедиции «Сел и поехал» посетили Бурятию  

10:48

Автомобиль сгорел в Прибайкальском районе Бурятии 

10:39

В Бурятии разыскивают 38-летнюю улан-удэнку с сыном 

10:33

Всю ночь в Улан-Удэ откачивали воду после сильного ливня 

10:28

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба 

09:39

​“Мы будем актёрами” - концерт первой Московской студии Бурятского театра драмы в Улан-Удэ  

08:45

​Зурхай на 16 июля, 15 лунный день 

08:30

​Жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни ожидаются в Бурятии сегодня, 16 июля 

Наши издания