Главная / Новости /Общество / ​Сагаан һарын баярай мэндэ хүргэе!

​Сагаан һарын баярай мэндэ хүргэе!

07-02-2019

Шэнын 1-дэ Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээрэ 108 ахамадуудые золгохо ёһолол үнгэрбэ.

Энэ баяр ёһололдо Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэд, аймаг бүхэнэй түлөөлэгшэд, түрүү ажалшад болон ветеранууд уригдаһан байгаа. Аха захатамнай Сагаалганай энэ үдэрые хүйтэн гэлтэгүй, буряад һайхан малгайтай, хүдэһэн дэгэлтэй, дулаан гуталтай хүрэжэ ерээ. Буряадаараа гоёжо ерэһэн ахамадуудаа суг хүдэлһэн ажалшадынь, нүхэд болон нютагайнь хүнүүд хадагаар золгожо, гарай бэлэгүүдые барюулаа. Ахамадууд харюудань арад зондоо үреэлэйнгээ үгэнүүдые хэлэбэ.

“Буряад үнэн” хэблэлэй ба “Байгал” театрай уряагаар Сагаалганай гол ёһо болохо золголго һэргээгдэжэ, энэ заншал айл бүхэндэ орог!

"Буряад үнэн" сониной мэдээсэлэй албан

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Сагаалган Буряад Улас золголгоНаши издания