Главная / Новости /Общество / Буряадай уран зохёолшод

Буряадай уран зохёолшод

12-02-2019

Москва. СССР-эй уран зохёолшодой ээлжээтэ хуралдаанай удаа Кремлиин Георгиевско зал соо

Зүүн гарһаа: Дольен Мадасон, Семён Дунаев, Москвагай хоёр уран зохёолшод, Хоца Намсараев, Намжил Балдано, Бата Базарон, Дамба Жалсараев, (танигданагүй), Цыденжап Жимбиев.

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд, Улаан-Үдэ хото, 1970-аад онуудай эхин.

Һууна: Дамба Жалсараев, Цырендоржо Дамдинжапов, Дольен Мадасон, Апполон Шадаев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, Владимир Корнаков;

Зогсоно: Мэлс Самбуев, Барадий Мунгонов, Матвей Осодоев. Һая Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо гэшүүнээр абтаһан Мэлс Самбуев, шэнэ номоо хэблүүлһэн Матвей Осодоев хоёрой зохёолнуудые зүбшэн хэлсээд буулгуулһан гэрэл зураг.

Буряадай уран зохёолшод Леся Украинкын тоонто нютагта модонуудые һуулгажа байна: Д.З.Жалсараев һуулгана, саанань – В.З.Жалсараева, Ц.-Д.Дондокова болон тэндэхи уран зохёолшод, 1973 он.


Ирагуу найрагша Намжил Нимбуев

 

Буряадай залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой 7-дохи хуралдаанай президиум.


Дольен Мадасон, Владимир Корнаков, Исай Калашников, Балдан Санжин, Ольга Серова.

Африкан Бальбуров, Дамба Жалсараев, Владимир Корнаков, Исай Калашников “Байкал” сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаар зүбшэн хэлсэнэ. 1970-аад онууд.


Дамба Жалсараев, Андрей Румянцев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, (танигданагүй), Цэрэн Галанов. Северобайкальск хото, Байгал-Амарай түмэр зам барилгын эхеэр, 1984-1985 онууд.

Эдэ гэрэл зурагуудые Доржо Ангархаев эльгээгээ.

АНХАРАГТЫ: «Агшан зуура» шэнэ арга дурадхана.

Урданай гэрэл зурагуудые «Буряад үнэнэй» электронно agshanzuur@mail.ru хаягаар гү, али юрын бэшэгээр 670000, Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан гээд эльгээгты.

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа, «Буряад үнэнэй» сайтда «Агшан зуура» гаршагта үнгэтөөр хэблэгдээд байһанииень харахат.

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас түүхэтэ гэрэл зурагууд15:43

​В Бурятии в 2019 году уменьшилось число производственного травматизма 

15:39

​В Улан-Удэ на фестивале UU.SOUND выступит группа «Намгар» 

15:38

​Буряад уласта февраль һара хүйтэн байхаар хүлеэгдэнэ 

15:14

​Мүнөө үеын хүгжэмэй UU.SOUND фестивальда«Намгар» хамталиг хабаадаха 

14:42

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха  

14:19

​Школьники и студенты Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу 

14:00

​Школьники Бурятии сразились в открытом первенстве по интеллектуальным играм  

13:24

​Выпускников Бурятии приглашают в вузы МЧС России 

13:18

​Названы имена победителей Межрегионального детского конкурса бурятских песен 

11:30

​Национальный музей Бурятии стал лучшим по оказанию услуг населению в 2019 году 

11:20

2019 ондо соёлой һалбарида ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай Үндэһэн музей эрхимлээ 

10:44

​США болон Канадын сэрэгэй инспекторнүүд Улаан-Үдэ ерэбэ 

10:37

В Улан-Удэ представят новый ансамбль моринхуристов 

10:23

​Улаан-Үдэдэ модонуудые олоор тарилгада уласай модо ургуулгын эмхинүүд хабаадахаар бэлэн 

10:19

​В Бурятии снизилось количество поддельных больничных 

10:09

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба 

09:49

​В Бурятии пройдет плановая проверка системы оповещения 

09:47

​В Улан-Удэ готовятся к «Милаан-концерту» 

09:37

​Буряад Уласай Ярууна аймагта үбэлжэлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдобо 

09:21

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ 

09:13

В Улан-Удэ начали использовать УЗИ-аппарат экспертного класса Philips Epiq 7 

08:45

​Зурхай на 28 января, 4 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 28 января 

Наши издания