Главная / Новости /Общество / Буряадай уран зохёолшод

Буряадай уран зохёолшод

12-02-2019

Москва. СССР-эй уран зохёолшодой ээлжээтэ хуралдаанай удаа Кремлиин Георгиевско зал соо

Зүүн гарһаа: Дольен Мадасон, Семён Дунаев, Москвагай хоёр уран зохёолшод, Хоца Намсараев, Намжил Балдано, Бата Базарон, Дамба Жалсараев, (танигданагүй), Цыденжап Жимбиев.

Буряадай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд, Улаан-Үдэ хото, 1970-аад онуудай эхин.

Һууна: Дамба Жалсараев, Цырендоржо Дамдинжапов, Дольен Мадасон, Апполон Шадаев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, Владимир Корнаков;

Зогсоно: Мэлс Самбуев, Барадий Мунгонов, Матвей Осодоев. Һая Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо гэшүүнээр абтаһан Мэлс Самбуев, шэнэ номоо хэблүүлһэн Матвей Осодоев хоёрой зохёолнуудые зүбшэн хэлсээд буулгуулһан гэрэл зураг.

Буряадай уран зохёолшод Леся Украинкын тоонто нютагта модонуудые һуулгажа байна: Д.З.Жалсараев һуулгана, саанань – В.З.Жалсараева, Ц.-Д.Дондокова болон тэндэхи уран зохёолшод, 1973 он.


Ирагуу найрагша Намжил Нимбуев

 

Буряадай залуу болон эхилэн бэшэгшэ уран зохёолшодой 7-дохи хуралдаанай президиум.


Дольен Мадасон, Владимир Корнаков, Исай Калашников, Балдан Санжин, Ольга Серова.

Африкан Бальбуров, Дамба Жалсараев, Владимир Корнаков, Исай Калашников “Байкал” сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаар зүбшэн хэлсэнэ. 1970-аад онууд.


Дамба Жалсараев, Андрей Румянцев, Чимит-Рэгзэн Намжилов, (танигданагүй), Цэрэн Галанов. Северобайкальск хото, Байгал-Амарай түмэр зам барилгын эхеэр, 1984-1985 онууд.

Эдэ гэрэл зурагуудые Доржо Ангархаев эльгээгээ.

АНХАРАГТЫ: «Агшан зуура» шэнэ арга дурадхана.

Урданай гэрэл зурагуудые «Буряад үнэнэй» электронно agshanzuur@mail.ru хаягаар гү, али юрын бэшэгээр 670000, Улаан-Үдэ хото, Каландаришвилиин гудамжа, 23, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан гээд эльгээгты.

«Буряад үнэндэ» толилогдоһоной удаа, «Буряад үнэнэй» сайтда «Агшан зуура» гаршагта үнгэтөөр хэблэгдээд байһанииень харахат.

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас түүхэтэ гэрэл зурагууд16:40

Первая в России бизнес-миссия делегации Торговой палаты КНДР состоится в Улан-Удэ 

16:32

Малоимущим семьям Бурятии компенсируют оплату за аренду жилья 

16:27

Бурятия в лидерах по усыновлению детей 

16:13

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ 

15:58

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа 

15:29

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ 

15:13

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка 

14:01

​Авиация МЧС России привлекается для переброски парашютистов-пожарных на лесные пожары в Бурятии 

13:50

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ 

13:20

​Новый номер журнала «Байкал». Это как океан 

12:45

Бурятские вольницы завоевали бронзовые медали рейтингового турнира UWW Yasar Dogu 

11:53

Бурятский «День поля-2019» отметят в Тарбагатайском районе 

11:47

Около трех тысяч жителей Бурятии покусали клещи 

11:32

По запросу ОНФ отремонтировали два участка дорог в Улан-Удэ 

11:29

​Жителей Бурятии предупреждают о телефонных мошенничествах 

11:26

Трое жителей Бурятии незаконно соорудили дамбу для сбора воды 

11:14

​Буряад уласай Хори аймагта үбшэнтэнэй аша туһада дэмбэрэлтэ хэрэг бүтэбэ 

10:57

Участники мотоэкспедиции «Сел и поехал» посетили Бурятию  

10:48

Автомобиль сгорел в Прибайкальском районе Бурятии 

10:39

В Бурятии разыскивают 38-летнюю улан-удэнку с сыном 

10:33

Всю ночь в Улан-Удэ откачивали воду после сильного ливня 

10:28

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба 

09:39

​“Мы будем актёрами” - концерт первой Московской студии Бурятского театра драмы в Улан-Удэ  

08:45

​Зурхай на 16 июля, 15 лунный день 

08:30

​Жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни ожидаются в Бурятии сегодня, 16 июля 

Наши издания