Главная / Новости /Экономика / 2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна

2018 оной туршада Буряад Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна

22-02-2019

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй банкда мэдээсэһээр, үнгэрэгшэ жэлдэ уласай олзын хэрэг эрхилэгшэд 45 миллиард түхэригэй урьһаламжа абаһан байна. Тиихэдэ болбосоруулдаг үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай һалбарида ехэнхи урьһаламжа үгтөө гээд тэмдэглэлтэй. Тэрэшэлэн урьһаламжа бусааха талаар гарадаг асуудалнуудай хэмжээн доошолһон байна.

- Уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда үнгэргэгдэһэн асуултын дүнгүүдээр, урьһаламжа абаха эрилтэнүүд 2018 ондо гуримшуулагдаа. Урьһаламжын хэмжээн дээшэлээшье һаань, олзын хэрэг эрхилэгшэд хүндэ байдалда ороогүй. Урдахи жэлнүүдтэ абаһан урьһаламжа болзортоо түлэдэг байгаа, - Россиин Банк эмхиин уласай таһагай хүтэлбэрилэгшэ Наталья Эйрих тэмдэглэбэ.


Теги: Буряад Улас урьһаламжаНаши издания