Главная / Новости /Общество / ​Элитэ дуушан Анандын Нумаагай ажабайдалһаа гэрэл зурагууд – олоной анхаралда

​Элитэ дуушан Анандын Нумаагай ажабайдалһаа гэрэл зурагууд – олоной анхаралда

25-02-2019

Анандын Айлтагүйн Ну­маа 1940 ондо түрэhэн юм. Хара багаhаа дуунда дуратай байhан. Һургуулида hурахаhаа эмхид­хэлэй, хамтын соёлой байдалда эдэбхитэй, мүн лэ дууша, бэр­хэ hурагша ябаа. Мэргэжэлээ hунгажа, урагшатай hуража түгэсѳѳд, хатар, дуунай ан­самбльда ажаллаа. Наhанай орёо байдалда «эреэн маряан юумэ» үзѳѳ, хатуу сагай халуун шулуу оло дахин амсаа. Тиигэбэшье дуугаа дуулажа, Хитадай арадай дуушан боложо шадаа.

Элитэ дуушан Нумаа наhанайнгаа амаралтада гара­жа, 1993 онhоо Буряад орондо ажаhууна. Амаралтадаа гараба­шье, миин байдаггүй, «Буряад ара­дай дуунууд» гэhэн ном согсол­борилон, 2003 ондо хэблүүлжэ, буряад арад зоноо баярлуулаа. Һая дахин нэмэлтэ дуунуудтайга­ар, нототой согсолбори хэблэлдэ оруулба. Нумаа багшада халуун баяр хүргѳѳд, амгалан жаргалтай, омог дорюун зандаа ажаhуугыт даа олон удаан жэлнүүдтэ, мүн арадаймнай дуунууд буурангүй зэдэлжэл байг лэ даа!

Хүндэтэ эжы Шагдарай Дабаа ехэ басаган Ну­маатаяа, Тогтохо хүбүүнтэеэ. 1961 он

Гэр бүлөөрөө


Алдарта дуушан Нумаа, алдарта хүгжэмшэн Баяраа хоёр хүдөө нютагта тоглолтын үедэ. 1961 он


Концертын үедэ, 1981 он, Харбин

Алдарта хүгжэмшэн Шойжон­Жаб багшатаяа. 1959 он, Бээжэн­дэ үнгэрһэн тоглолтын дараа


Нүхэд басагадтаяа. Чичигаар хото

Нүхэдтэеэ хамта, 1962 ондо Хайлаарта


Маршал Еэжи-Интэй, 1960 он, Хүлэн-Бүйр


Хитад гүрэнэй дид-түрүүлэгшэ Улаан Хүүтэй уулзалгада, 1980 он, Бээжэн

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд16:13

​Буряад уласта «Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн заншалта XXXIV уриилдаан эмхидхэгдэхэ 

15:43

​В Бурятии в 2019 году уменьшилось число производственного травматизма 

15:39

​В Улан-Удэ на фестивале UU.SOUND выступит группа «Намгар» 

15:38

​Буряад уласта февраль һара хүйтэн байхаар хүлеэгдэнэ 

15:14

​Мүнөө үеын хүгжэмэй UU.SOUND фестивальда«Намгар» хамталиг хабаадаха 

14:42

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха  

14:19

​Школьники и студенты Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу 

14:00

​Школьники Бурятии сразились в открытом первенстве по интеллектуальным играм  

13:24

​Выпускников Бурятии приглашают в вузы МЧС России 

13:18

​Названы имена победителей Межрегионального детского конкурса бурятских песен 

11:30

​Национальный музей Бурятии стал лучшим по оказанию услуг населению в 2019 году 

11:20

2019 ондо соёлой һалбарида ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай Үндэһэн музей эрхимлээ 

10:44

​США болон Канадын сэрэгэй инспекторнүүд Улаан-Үдэ ерэбэ 

10:37

В Улан-Удэ представят новый ансамбль моринхуристов 

10:23

​Улаан-Үдэдэ модонуудые олоор тарилгада уласай модо ургуулгын эмхинүүд хабаадахаар бэлэн 

10:19

​В Бурятии снизилось количество поддельных больничных 

10:09

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба 

09:49

​В Бурятии пройдет плановая проверка системы оповещения 

09:47

​В Улан-Удэ готовятся к «Милаан-концерту» 

09:37

​Буряад Уласай Ярууна аймагта үбэлжэлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдобо 

09:21

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ 

09:13

В Улан-Удэ начали использовать УЗИ-аппарат экспертного класса Philips Epiq 7 

08:45

​Зурхай на 28 января, 4 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 28 января 

Наши издания