Главная / Новости /Культура / Буряадта залуу хатаршадай урилдаан үнгэрхэ

Буряадта залуу хатаршадай урилдаан үнгэрхэ

15-03-2019

Буряадай гүрэнэй академическэ оперо болон баледэй театр байгуулагдаһаар 80 жэлэйнгээ ойн баярые угтахань.

Буряадай оперо болон баледэй театр 1939 оной декабрь һарада байгуулагдаһан. Харин 1979 ондо габьяата ажалайнгаа түлөө “академическэ” гэһэн нэрэ зэргэ театрта олгогдоһон юм. Мүнөө Алас Дурнын федеральна тойрогто иимэ үндэр нэрэ зэргэтэй ори ганса театр болонобди гэжэ захиралынь болохо Эржена Жамбалова тэмдэглээ. Үнгэрһэн жэлэй октябрь һарада театрай захиралаар Эржена Жамбалова томилогдоо бэлэй.

Ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд тухайгаа тэрэ мартын 13-дэ иигэжэ мэдээсэбэ:

  • -Театрай 80 жэлэй ойн баярта зорюулжа, анха түрүүшынхиеэ балет хатаршадай урилдаа уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэхэмнай, шэнэ зүжэгүүд байха.

Бэлэдхэлэй ажал жэлэй туршада ябуулагдаха. Театрай хүдэлмэрилэгшэд эб хамта ажаллаһаар. Гэбэшье залуушуулаар дуталдана. Энэ асуудалаар хоёр дунда мэргэжэлэй һургуулитай нягта холбоо барисаатайгаар хүдэлнэбди. Үшөө тиихэдэ, залуу бэлигтэйшүүлые олохын тула шэнэ түсэл бэелүүлэгдэхэнь.

Сэсэг Шойнхорова  


Теги:Наши издания