Главная / Новости /Культура / ​Буряадай хатарай колледжын оюутад - Большой театрай тайзан дээрэ

​Буряадай хатарай колледжын оюутад - Большой театрай тайзан дээрэ

28-03-2019

Москва хотодо Ородой Холбоото Уласай залуу хатаршадай дунда эмхидхэдэг «Русский балет» гэһэн мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата Большой театрта үнгэргэгдөө.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман болон Светлана Владимировна Медведевагай хүтэлбэрилдэг Ниигэмэй-соёлой жасын эмхидхэһэн мүрысөөндэ бүхы гүрэнэй залуу хатаршад абьяас бэлигээ харуулха аргатай.

Байгша ондо дүрбэдэхиеэ эмхидхэгдэһэн мүрысөөндэ Буряадай хатарай колледжын хоёрдохи курсын оюутан Сергей Угрюмов болон гурбадахи курсын оюутан Елизавета Борулева гэгшэд «Русский балет» гэһэн мүрысөөнэй дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, Гала-концертдэ хабаадахаяа уригдаһан байна. Сергей Угрюмов Елизавета Борулева хоёрой бэлиг Ниигэмэй-соёлой жасын хүтэлбэрилэгшэ Светалана Медведева, Николай Цискаридзе, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гэгшэд үндэрөөр сэгнэһэн байна.

Ородой Холбоото Уласай мүрысөөндэ залуу хатаршадые бэлдэһн багшанар Татьяна Михайловна Муруева, Виктор Владимирович Жилинский гэгшэдтэ Баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: балет Москва хото Алексей Цыденов хатаршад17:14

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба 

16:43

​Центр занятости населения Улан-Удэ набирает группы предпенсионеров для профессионального обучения 

16:38

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха 

16:19

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй 

16:09

Набор сотрудников для новых детских садов начали в Улан-Удэ 

15:20

​Сельские учителя в Бурятии попросили у депутатов помощи с получением компенсаций за твердое топливо 

15:02

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл 

14:46

Представители Монголии победили на Байкальском конкурсе вокалистов 

11:22

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха 

10:53

​Чемпион мира Руслан Проводников открыл школу бокса в Улан-Удэ  

10:43

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо 

10:25

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа 

08:45

Зурхай на ​21 мая, 18 лунный день 

08:25

Жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 21 мая 

Наши издания