Главная / Новости /Культура / ​Тоонтоёо магтан дуулажа, талаан бэлигээ гэршэлнэ

​Тоонтоёо магтан дуулажа, талаан бэлигээ гэршэлнэ

03-04-2019

Хабарай хаһын хам ороходо, «Дууша Захаамин -2019» гэһэн вокально-хоровой V фестивальда дуушад олоороо хабаадаба. Энэ урилдаан Зака­менск хотын 75 жэлэй, Зэдын вольфрам – молибденэй комбинадай 85 жэлэй ойнуудта болон Театрай жэлдэ зорюулагдаа.

Урилдаанда хабаадаһан дууша үхибүүд нэгэ нэгээрээ, хошоодоороо, гурбаадаараа, дүрбөөдөөрөө, табаадаараа ансамбль болон хоор болоод, ород болон буряад дууну­удые гүйсэдхөө. Тиигэхэ зуураа гүйсэдхэһэн дуунайнгаа удхада тааруулжа, багахан зүжэгүүдые харуулан наадаа. Илагшад дипломуудта хүртэжэ, мүнгэн шангуудые абаа.

Гансаараа дуулаһан багашуул сооһоо 3-дахи “Нара­хан” сэсэрлигэй М.К.Лучининова багшын шаби Зара По­госян эрхимлээ. 10-дахи “Дюймовочка” сэсэрлигэй Н.И. Осокинагай багашуулай хоор түрүү һуури эзэлээ.

7-9 наһатанай дундаһаа Мэлын Оэлун Жамбалова эр­химлээ. Бүлгэмүүдэй дундаһаа I шатын дипломдо Зака­менск хотын «Кристаллики» (А.Г. Вагнер хүтэлбэрилэгшэ) бүлгэм хүртөө.

10-13 наһатануудай дунда Закаменскын Саян Гармаев, Егор Вантеев, Евгений Соколов гурбан болон Закаменскын хүүгэдэй уралигай һургуулиин «Радуга» бүлгэм илажа га­раа.

14-17 наһатай хүүгэдэй хабаададаг бүлгэмүүдэй дундаһаа Мэлын «Аялга» шалгараа. (С.В. Бадмаева, С.В. Чернинова хүтэлбэрилнэ).

Гран–при шан Закаменскын хүүгэдэй уралигай һургуулиин бэлигтэй шаби Бато Будаев абажа шадаа (багшань - С.О. Раднаев).

- Иимэ урилдаанууд үнгэргэгдэхэдөө, ургажа ябаһан улаан бургааһадай бэлигые эртээнһээ элирүүлжэ, тала­антай үхибүүн бүхэнэй бэлигые саашань мүлихэ арга бо­ломжо олгоно, - гэжэ шүүгшэдэй түрүүлэгшэ, Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Захааминай соёлой мэ­дээжэ ажал ябуулагша Тамара Дорошенко тэмдэглэнэ.

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Уласай Захаамин аймаг дуунай мүрысөөнНаши издания