Главная / Новости /Общество / ​Бүхэдэлхэйн мүрысөөндэ бэлэдхэл эхилээ

​Бүхэдэлхэйн мүрысөөндэ бэлэдхэл эхилээ

03-04-2019

Буряад Уласта эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат октя­бриин 3-13-ай үдэрнүүдтэ болохоор хараалагдана. Үнгэрһэн доло­он хоногто боксоор уласхоорондын федерациин (АИБА) шалгагшад Улаан-Үдэ ерэһэн байна.

Австрали, Швейцари болон Ка­нада гүрэнүүдэй шалгагшад нэн түрүүн ФСК ошобо. Тэндэхи бүхы таһалгануудые, һорилгын залнуудые, тамиршадай хубсаһа хунараа һэлгэхэ таһалгануудые, тренажёрнуудые хүндэтэ айлшад ехэ анхаралтайгаар хараа.

Буряад Уласай бэеын тамирай бо­лон залуушуулай хэрэгүүдэй сайд Вячеслав Дамдинцуруновай хэлэһээр, мүрысөөнэй тулалдаанууд ФСК-да болохо юм.

- Тус чемпионадта бэлэдхэ­лэй үедэ ФСК-гай газаахи зосоохиие заһабарилха түсэбтэйбди. Одоошье тэндэмнай элүүр энхын таһалганууд нээгдэхэ, - гэжэ сайд хэлээ.

АИБА-гай түлөөлэгшэд тамирша­дай байха газарнуудые мүн лэ шалгажа гараа. Австралиһаа гарбалтай Джон Роуз Уэйнын мэдээсэһээр, Буряад Улас яһала һайн бэлэдхэл хэжэ эхилэнхэй.

- Мүнөөдэр олон юумэ хара­жа хөөрэлдөөбди. Ехэ ажал хэгдэн­хэй. Хэды тиигэбэшье үлэһэн зургаан һара соо иигээд лэ ажал ябуулагда­бал, мүрысөө эмхидхэгшэдтэ асуудал гарахагүй, - гэжэ Джон Роуз Уэйн тэмдэглэнэ.

Хүндэтэ айлшадые оройдоол ган­са нэгэ асуудал һанааень зобооно. Яагаад тамиршад, шүүгшэд, һоригшод Улаан-Үдэ хүрэхэб гэһэн бэрхэшээл гараадхина. Энээн тухай дэлгэрэнгы­гээр АИБА-гай гэшүүд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хөөрэлдэһэн байна. Чартерна агаарай онгосонууд хэдэн рейснүүдые хэхэ гэжэ хэлсэгдээ.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад Улас боксоор дэлхэй чемпионат Вячеслав Дамдинцурунов17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания