Главная / Новости /Культура / Буряад Уласай Баргажан аймагай хатарай 2 ансамбль Уласхоорондын мүрысөөндэ амжалтатай хабаадаа

Буряад Уласай Баргажан аймагай хатарай 2 ансамбль Уласхоорондын мүрысөөндэ амжалтатай хабаадаа

10-04-2019

Баргажан аймагай Баргажан нютагай мүнөө үеын хатарай арадай «Фантазия» болон хатарай «Серпантин» ансамбльнууд байгша оной март һарын һүүл багта Казань хотодо үнгэргэгдэһэн хатарай «Табан мүшэн» гэһэн уласхоорондын фестивальда амжалтатай хабаадаа.

Анха түрүүшынхиеэ уласһаа гараһан зохёохы бүлгэмүүд уласхоорондын фестивалиин шангуудта хүртэһэн байна. Хатарай «Серпантин» ансамбль хатарай мүрысөөнэй III шатын лауреадай болон II шатын дипломантын нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. Мүнөө үеын хатарай арадай «Фантазия» ансамбль II шатын лауреадай дипломоор шагнагдаа.

Гурбан таһагта хубаарилагдаһан урилдаанай программын сэхэ дамжуулга баргажанаархид хаража, бэлигтэй үхибүүдэйнгээ түлөө һанаата боложо, баясажа байгаа. Фестивальда хабаадагшад хатаршадай, зүжэгшэдэй мастер-классуудта хабаадаа, ондоо хотонуудай үхибүүдээр танилсажа, Казань хотоор ябажа, олон шэнэ юумэ мэдэхэ болоһон, урматайнууд нютагаа бусаа.  

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Казань хото Буряад Уласай Баргажан аймаг хатарай фестивальНаши издания