Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай барилгын һалбариин асуудалнуудаар суглаан үнгэрбэ

​Буряад уласай барилгын һалбариин асуудалнуудаар суглаан үнгэрбэ

12-04-2019

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын һалбари хүгжөөхэ зүблэлэй ээлжээтэ суглаанда барилгын асуудалнуудаар хэлсэбэ. Энээнһээ урид уласай хүтэлбэрилэгшын даалгабаряар суглаанда хэлсэхэ асуудалнуудые яаманууд бэлдэдэг һаа, мүнөө суглаанда олзын хэрэг эрхилэгшэд асуудалнуудые бэлдээ.

Хэмжээ ябуулгада холын хараатай түсэбүүдэй агентствын мэргэжэлтэ шүүбэришэд, улас дотор инвестициин болон олзын хэрэг эрхилэлгын оршон һайжаруулха талаар ажал ябуулагшад, Улаан-Үдын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Игорь Шутенков, барилгын эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, барилгын хэрэгсэлнүүдые үйлэдбэрилэгшэд хабаадаа.

Буряад Уласай Засагай газарай шухала зорилго хадаа уласта инвестици оруулха талаар һонирхол түрүүлхэ болоно гэжэ Алексей Цыденов суглаанай эхиндэ тэмдэглэбэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй һанамжаар, барилгын һалбарида мүнгэ хүрэнгэ оруулха талаар байдал хубилгаха гэбэл, оршон тойрон байгаалиида һаад ушаруулдаггүй ниигэмэй эмхи зургаануудай барилгада экологиин эскпертизэ болюулха хэрэгтэй. Тиихэдэ гүрэнэй экспертизэ тухай хуулида хубилалтанууд Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмэдэ байгша оной хабар оруулагдаха ёһотой гэжэ суглаанда хабаадагшад тэмдэглэһэн байна.

Тиигэжэ болбосоролой, элүүрые хамгаалгын эмхи зургаануудые барихада экологиин экспертизэ хэгдэхээ болихо юм.

«Экологиин экспертизэ үнгэргэтэр, барилга ябуулха хаһа дүүрэшэнэ», - гэжэ «Союз архитекторов России» гэһэн бүхэроссиин олониитын эмхиин Буряадай таһагай түрүүлэгшэ Надежда Хулукшинова хэлэбэ.

Барилгын һалбарида хүдэлмэрилэгшэдэй дутагдалай, бага салинай, барилгашанай ажалай хүндэгүй байһан, ехэ һургуули түгэсэгшэдэй дүй дүршэл багатай байһан асуудалнуудые шиидхэхэ хэрэгтэй гэжэ «Строители ТПП РБ» гээһн уласай эблэлэй гүйсэдхэхы захирал Владимир Елисафенко тэмдэглэбэ.

Буряад уласай эдэй засагай яаман олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда үнгэргэгдэһэн асуултын дүнгүүдээр ямар мэргэжэлтэд дуталданаб гэжэ жэл бүри согсолдог. Энэ дансын ёһоор уласай дээдэ болон дунда мэргэжэлэй һургуулинуудта мэргэжэлтэдые бэлдэхэ асуудла шиидхэгдэнэ. Тиимэһээ энэ ажалда суглаанда хабаадагшад эдэбхитэй оролсохо тухай хэлсэбэ.

2017 оной дүнгүүдээр, Буряад улас инвестициин оршон һайжаруулха талаар «Лидеры роста» гэһэн бүлгэмдэ орожо, 73-дахиһаа 38-дахи һуури хүрэтэр дээшээ гараһан байна. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Игорь Шутенков Алексей Цыденов барилга17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания