Главная / Новости /Культура / ​Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэдэ Буряад драмын театр урина

​Чингис Гуруевай зохёохы үдэшэдэ Буряад драмын театр урина

12-04-2019

Ленинградай Гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ һургуулиин хоёрдохи студи дүүргэһээр 50-жэлэй ойн баярай хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай габьяата артист, Буряадай арадай артист, ирагуу найрагша, уран зохёолшо, оршуулагша Чингис Гуруевэй зохёохы үдэшэ апрелиин 24-дэ Буряад драмын театрта үнгэргэгдэхэ.

Чингис Гуруев хэбэд номхон Хэжэнгэ аймагай Хөөрхэ нютагта түрэһэн намтартай. Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда һургуули дүүргэһэнэй удаа, бэлигтэй хүбүүн Ленинградай Гүрэнэй театрай, хүгжэмэй болон кинематографиин дээдэ һургуули ороһон байна. Дээдэ һургуулияа 1969 ондо дүүргээд, Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрта ажаллана. Түрэл театртаа Чингис Цыренович 100-һаа дээшэ роль гүйсэдхэһэн байна.

Чингис Гуруев «Харгы» (1975), «Үндэр тэнгэри» (1985), «Үлзы хэшэг» (2003), «Хуһахан» (2005), «Амин гол» (2015), «Хэбэд номхон Хэжэнгэ» (2017) гэhэн шүлэгүүдэй номуудые хэблүүлэнхэй. Соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, хүгжэм найруулагша Владлен Пантаевтай хамта зохёоһон дуунуудынь үргэн Буряадтаа мэдээжэ.

Тиихэдэ 1981 ондо «Алдуу» гэhэн зүжэгынь Буряад драмын театрай тайзан дээрэ табигдаһан юм.

Чингис Гуруевай эрхим зохёолнууд һурагшадай уншаха хрестомати болон һуралсалай номуудта оруулагданхай. 2011 ондо «Бэлиг» гэһэн хблэлдэ «Найдал» рассказуудайнь согсолбори гараһан юм.

Уран зохёол бэшэхынгээ хажуугаар Чингис Цыренович монгол хэлэнһээ оршуулгануудые хэдэг. Балжиннямын Пүрэвдоржын «Даяаншын хашалан» (2015), Ринчинэй Чойномой «Туужануудые» оршуулжа, ном хэблэһэн юм. Тиихэдэ «Гүлгэн», «Хара сэсэг» гэһэн туужануудые оршуулһан байна.

Чингис Гуруев Ородой Холбоото Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, эрдэмэй болон соёл уралигай Петровско академиин гэшүүн-корреспондент, Ородой Холбоото Уласай сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн, Ородой Холбоото Уласай театрай хүдэлмэрилэгшэдэй холбооной гэшүүн.

П.И. Чайковскиин хүгжэмэй училищида Чингис Цыренович багшалжа, ерээдүйн дуушадтай дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, сэнтэй һургаал заабари үгэһэн байха юм.

Чингис Гуруевай дуунай, шүлэгэй үдэшэ дулаахан оршондо үнгэргэхыетнай Буряад драмын театр үргэн олон харагшадаа урина. Театрай зүжэгшэд болон соёл, уралигай колледжын оюутад Хэжэнгэһээ гарбалтай бэлигтэй зүжэгшэн Чингис Гуруевай үдэшэдэ хабаадалсаха.


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад драмын театр зохёохы үдэшэ Чингис Гуруев17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания