Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдые Алас Дурнын хуралдаанда хабаадахыень уряална

​Буряад уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдые Алас Дурнын хуралдаанда хабаадахыень уряална

16-04-2019

Алас Дурнын хуралдаанда Ородой Холбоото Улас болон Солонгос гүрэнэй олзын хэрэг эрхилэгшэд уулзажа, аяншалгын, үйлэдбэриин, эм домто ургамал үйлэдбэриин, транспорт, хангалгын байгууламжа хүгжөөлгын болон бусад асуудалнуудаар хэлсэхэ. Тус хэмжээ ябуулга Солонгос гүрэнэй Сеул хотодо майн 21-22-ой үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ юм.

Ородой Холбоото Улас болон Солонгос гүрэнэй хабаадалгатай хуралдаанда Буряад уласай делегаци Алексей Цыденов түлөөлхэ. Буряадай болон Солонгос гүрэнэй олзын хэрэг эрхилэгшэд В2В гэһэн маягаар үнгэргэгдэхэ уулзалгануудта хабаадаха юм.

Буряад уласай хүгжөөлгын жасада мэдүүлгэнүүдые орруулжа, олзын хэрэг эрхилэгшэд хуралдаанда хабаадаха аргатай. Тиихэдэ өөрынгөө түсэлэй хуряангы зураглал эльгээжэ, Солонгос гүрэнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хэнтэйнь уулзаха хүсэлтэй байһанаа мэдүүлхэ шухала. Хэмжээ ябуулгада хабаадаха тухай мэдээсэл info@frr-rb.ru гэһэн сахим хаягаар гү, али Борсоева гудамжын 19 б байшанай 510-дахи танхимда оруулжа болоно. 8 (3012) 211-150 доб.102, 8-964-406-6733 гэһэн утаһаар тодорхой мэдээсэл абахаар.

Хэмжээ ябуулгын залан хүтэлбэрилэгшэ Дарима Цырендоржиевагай хэлэһээр, хуралдаанда Эрхүү хотоһоо майн 20-до ниидэжэ, майн 23-да бусаха гэжэ хараалагдана. 


Теги: Буряад Улас олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хуралдаан олзын хэрэг эрхилэгшэд Солонгос гүрэнНаши издания